Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Grupp med ungdomar
Foto: JKF PHOTO

De första medicinska åldersbedömningarna klara

mer 2017-05-30

Rättsmedicinalverket har nu utfärdat sina första rättsmedicinska utlåtanden om ålder i asylärenden.

I asylärenden är åldern en viktig faktor och asylsökande, ensamkommande barn måste kunna visa att de är under 18 år. Rättsmedicinalverket har hittills tagit emot cirka 4 200 beställningar från Migrationsverket på medicinska åldersbedömningar i ärenden där de bedömt att den sökandes ålder är oklar. Av dessa asylsökande är 4 procent av kvinnligt kön och 96 procent av manligt kön.

Vi har fram till den 29 maj utfärdat 581 rättsmedicinska utlåtanden om ålder, säger utvecklingschef Ann Lemne.

– Vi räknar med att kunna hantera våra utlåtanden i allt snabbare takt nu när vår inledande kvalitetsgranskning och systemgenomgång är genomförd, säger Ann Lemne.

Den medicinska åldersbedömningen är frivillig. Som underlag för den medicinska åldersbedömningen får den sökande göra två undersökningar: En röntgenundersökning av visdomständerna och en magnetkameraundersökning av knäleden. Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som gör de undersökningar som behövs. En rättsläkare tar därefter fram ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder som skickas till Migrationsverket. Utlåtandet ligger tillsammans med annan stödbevisning till grund för Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd.

Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.
Exempel på hur ett rättsmedicinskt utlåtande om ålder kan se ut

Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade, är 18 asylsökande av kvinnligt kön och 563 asylsökande av manligt kön.

  • I 442 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (12 asylsökande av kvinnligt kön och 430 av manligt kön).
  • I 5 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre (endast för asylsökande av kvinnligt kön, bland annat på grund av tidigare skelettmognad).
  • I 134 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år (1 asylsökande av kvinnligt kön och 133 asylsökande av manligt kön).

Läs mer:
Metoder och rättsmedicinskt utlåtande om ålder