Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Åhörare under en paus på Forskardagen 2019
Åhörare under en paus på Forskardagen 2019.
mer

Nytt grepp på Rättsmedicinalverkets forskningsarbete

2019-02-11

Nyligen höll Rättsmedicinalverket (RMV) sin återkommande forskardag. RMV är unikt i sitt slag vilket ställer krav på ett omfattande forskning- och utvecklingsarbete.
- Vi behöver själva forska fram ny kunskap för att alltid kunna ge rättssäkra utlåtanden som vilar på vetenskaplig grund, säger generaldirektören Lars Werkström.

Lars Werkström och Robert Kronstrand
Rättsmedicinalverkets GD, Lars Werkström, och forskningsstrateg, Robert Kronstrand, inledde Forskardagen 2019.

Till årets forskardag bjöds både forskare från myndigheten och besökare från andra myndigheter och institutioner in. Forskardagen 2019 fokuserade på hur RMV ska arbeta med forskningsfrågor genom forskningspolicyn för 2019 och framåt. Med den nya policyn blir det glasklart hur myndigheten ska fatta beslut om vilken forskning som ska bedrivas.

– Det är nödvändigt att vi själva bedriver forskning eftersom det är få andra som gör det med relevans för vår verksamhet, säger Lars Werkström.

Många medarbetare på RMV arbetar med forskning

Idag arbetar cirka femtio medarbetare på RMV med forskning och utveckling. Ofta i samarbete med andra institutioner och högre lärosäten. Forskningen på RMV har lett till många framsteg, till exempel säkra metoder för blodanalyser av nätdroger och metoder för tandanalys som kan fastställa identiteten på en avliden person. Bara under 2018 publicerades 54 artiklar av medarbetare på RMV i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Rättsmedicinalverkets forskningspolicy slår fast att forskningsresultat och nya kunskaper alltid ska komma verksamheten till del. Policyn lägger tonvikt på att den forskning som RMV står för ska vara verksamhetsnära. Även prioriteringar kring den forskning myndigheten ägnar sig åt ska göras nära verksamheterna.
En annan viktig fråga är om RMV ska sträva efter att få ett forskningsuppdrag och inte som enligt dagens instruktion från regeringen till RMV, bara stödja forskning av betydelse för verksamheten.

– Vi bedriver faktiskt forskning, och har gjort så länge. Det här är en fråga som ska utredas under året. Svaret blir antingen ett ja, vi bör anstränga oss för att få ett forskningsuppdrag eller nej, vi kan ha kvar den myndighetsinstruktion som vi har idag, avslutar Lars Werkström.