Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi-medarbetare som deltar i årlig träff för toxikologer i linköping
mer

Årligt toxikologimöte på RMV i Linköping

2019-05-28

Varje år har Nordens alla toxikologer möjlighet att träffas och diskutera och försöka lösa svåra frågor inom sitt vetenskapsområde. I år var träffen 9-11 maj och platsen var Linköping på Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

Cirka 80 deltagare var med på mötet som genomförs i regi av föreningen NAFT (Nordic Association of Forensic Toxicologists).

– Jag är president i föreningen så då blir självklart mitt fokus under mötet på att deltagarna ska ha det bra och att allt flyter på och fungerar. Med det sagt så tycker jag att det var ett lyckat möte. Vi har även fått bra återkoppling från flera av deltagarna som menade att de hade god nytta av att träffas och att det hölls bra diskussioner, säger Robert Kronstrand, president i NAFT och toxikolog samt forskningsstrateg vid Rättsmedicinalverket.

Förutom diskussioner yrkespersoner emellan hölls ett antal workshops där deltagarna fick prova på att arbeta tillsammans.

– Jag själv höll i en workshop om kunskapsluckor inom fältet toxikologi och framtida forskning som kan fylla luckorna. Det var visserligen bara elva deltagare med men det var samtidigt en blandning av personer från olika länder med olika yrkesbakgrund som kemister, läkare och toxikologer. Det blev en väldigt bra diskussion.

Att NAFT är en förening för yrkespersoner från de nordiska länderna är ingen slump.

– Vi har samma problem som vi brottas med i de här frågorna. Det behövs ett samarbete över gränserna där vi kan utbyta erfarenheter. Och att träffen var i Linköping i år var ett gyllene tillfälle för RMV:s medarbetare att fortbilda sig. Väldigt bra att NAFT kunde låna RMV:s lokaler för den här träffen. Nästa år är vi på Island så då är det inte hemmaplan för oss i Linköping.

Årets NAFT-träff inbegrep mängder med föreläsningar och postervisningar kring forskning som har genomförts i de fem nordiska länderna. Droger och läkemedelspåverkan på människokroppen stod som vanligt i centrum för diskussionerna. Vid föreläsningarna fokuserades det bland annat på ämnen som nätdroger, anabola steroider, kokainrelaterade dödsfall, minskningen av antalet dödliga förgiftningsfall i Finland och dödsolyckor i Sverige under åren 2006 – 2016 där alkohol fanns med i bilden.

Dessutom var forskningsetik ett ämne som belystes lite extra.

– Vi hade en inbjuden föreläsare som inte är från vårt fält men som är expert på etik och hade läst in sig på forensisk forskning. Forskningsetik är inte enkelt, det är svårt att få exakta svar. Det man behöver är en diskussion kring de problem som vi som toxikologer ofta stöter på. Man kände igen sig i de frågor som togs upp, etikdiskussionen behöver fortsatt hållas levande.