Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Disaster victim identification DVI med jackorna på
Rättsmedicinalverket deltar alltid i arbetet när polis sammankallar DVI-teamen (Disaster victim identification).
mer

DVI-team identifierade omkomna

2019-02-21

I början av januari avled sex schweiziska turister i en allvarlig bilolycka utanför Kiruna. I samband med olyckan fick RMV:s DVI-team en viktig roll i att identifiera de omkomna.
– I all den hemska tragiken kring en olycka som den här, finns det en stor tillfredsställelse att vi lyckas med det viktiga uppdraget att identifiera de omkomna, säger Johanna Loisel, som är överläkare och enhetschef på rättsmedicinska enheten vid RMV i Umeå.

Tidigt på morgonen den 12 januari 2019 skedde olyckan på väg 395 vid Masugnsbyn i Kiruna kommun. De sju schweiziska turisterna färdades i en minibuss, när de krockade med en malmtransport. Sex av de unga personerna dog i olyckan och ganska snabbt kontaktades RMV:s Johanna Loisel.

– Jag blev uppringd klockan sju på morgonen av polisens kriminaltekniker från det lokala DVI-laget ”Team Arctic”, i egenskap av att jag är enhetens primärjour. Eftersom det förelåg en kombination av många avlidna med svåra skador som inte kunde identifieras på platsen, som dessutom kom från ett annat land, togs beslut om att arbeta enligt DVI-processen, berättar Johanna Loisel,

DVI kopplas in vid större katastrofer och olyckor

DVI står för Disaster Victim Identification och kopplas in i samband med större katastrofer och olyckor i Sverige eller utomlands. DVI är en del av den polisiära organisationen och teamens uppgift är att tillsammans med polisens tekniker identifiera de omkomna. I detta fall var det den lokala polisen som ringde den kriminaltekniker som är ansvarig i DVI:s Team Arctic.

– Han ringde i sin tur mig eftersom han gjorde bedömningen att det var en regional DVI-händelse. Svenska ID-kommissionen sorterar under NOA (Polisens Nationella operativa avdelning), som i nära samarbete med regionala ID-lag och RMV sätter samman ett lämpligt team utifrån det aktuella uppdraget, säger Johanna Loisel.

Hela den helgen satt Johanna Loisel i telefon.

– I vårt arbete handlar det mycket om kommunikation. Jag förde dialog med bland annat RMV:s säkerhetschef, den polis i Team Arctic som utsetts till uppdragets koordinator, DVI-ansvarig läkare på vår enhet, DVI-anslutna rättsodontologer och våra rättsmedicinska assistenter. Det är väldigt mycket som ska koordineras och det är väldigt många inblandade, alltifrån kontakter med lokal polis på katastrofplatsen och de medlemmar av DVI-teamet som åkte upp dit, till arbetet med att sätta samman det ID-lag som rent operativt ska arbeta med identifieringen av de omkomna, berättar Johanna Loisel.

Fyra faser i arbetet

DVI-arbetet är uppbyggt kring fyra faser: Den första sker på katastrofplatsen och syftar till att hantera mänskliga kvarlevor och tillhörigheter. Fas två handlar om det så kallade ”Post Mortem”-arbetet, dvs en detaljerad undersökning av de avlidna utförd av rättsläkare och rättsodontologer, inklusive bland annat provtagning för DNA-analyser och tandröntgen. Fas tre är ett ”Ante Mortem”-arbete som innebär en insamling av personuppgifter från de avlidna. Här samarbetar man med andra länders myndigheter för att få in uppgifter om exempelvis genomförda operationer, tatueringar, tandvårdsjournaler och DNA från anhöriga. Den fjärde och sista fasen kallas ”Reconciliation”, dvs en jämförelse av AM-data och PM-data. Den slutliga identifieringsrapporten beslutas av en s.k. ID-board som i det här fallet ägde rum på rättsmedicinska enheten i Umeå den 17 januari, där såväl rättsodontologer och rättsläkare deltog, utöver DVI-ansvariga poliser.

– Här finns ibland stora utmaningar när det gäller de anhörigas önskemål om snabba svar och att de ska få se den avlidne som en del av sorgearbetet. Här gäller det att arbeta snabbt men professionellt och låta identifieringsprocessen ha sin gång. Innan vi lämnar besked till anhöriga måste identiteten vara helt säkerställd. Det finns inget utrymme för att göra fel.

Flera tragiska katastrofer

Teamet på RMV:s rättsmedicinska enhet i Umeå har varit med om flera tragiska katastrofer, däribland identifieringen av de omkomna efter flygkraschen på Kebnekaise 2012 då ett norskt Herculesplan kraschade in i en glaciär i Kebnekaise. Frågan är hur man klarar arbetet efter större katastrofer.

– Det är oerhört sorgliga händelser, men just till följd av tragiken och den viktiga information som arbetet syftar till att kartlägga, där alla arbetar mot ett gemensamt mål, byggs en enorm team-känsla upp mellan oss inblandade. När man lyckas, så är det ett så oerhört tillfredsställande att klara av detta. Vi svetsas samman som ett lag. Det är verkligen samverkan i dess bästa och mest betydelsefulla form, säger Johanna Loisel.

I händelsen med de schweiziska turisterna lyckades DVI-teamet identifiera samtliga omkomna inom fem dagar. Efter händelsen har den schweiziske ambassadören i Sverige genom ett brev till de inblandade myndigheterna och Sveriges inrikesminister uttryckt sin tacksamhet och uppskattning av hur olyckan utreddes, och hur det stärkt relationen mellan länderna.

– Vi lyckades slutföra arbetet väldigt snabbt och det känns viktigt, avslutar Johanna Loisel.