Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi
Foto: Joakim Palm Karlsson

Rättsmedicinalverkets kvalitetsarbete är en viktig del i verksamheten

mer 2017-09-11

Att Rättsmedicinalverkets verksamhet bedrivs opartiskt och med högsta kvalitet är ytterst viktigt. För att säkerställa detta utförs systematiskt både externa och interna kvalitetsrevisioner. Verksamheten är ackrediterat och arbetet med kvalitet är ständigt pågående.

Rättsmedicinalverkets avdelning för rättskemi och rättsgenetik har varit ackrediterat av Swedac sedan 1997 och de rättsmedicinska avdelningen har varit ackrediterat i dödsfallsutredningar sedan juni 2016. Rättsmedicinalverket har höga ambitioner i kvalitetsarbetet och avser att fortsätta ackreditera flera verksamheter framöver.

–  Förutom att vi vill låta ackreditera vår rättsmedicinska verksamhet när det gäller rättsintyg och rättsodontologi så vill vi också påbörja arbetet med vår rättspsykiatriska verksamhet, säger Birgitta Widmark som är kvalitetssamordnare på Rättsmedicinalverket.

Ackrediteringen innebär att Swedac (oberoende statligt organ ) regelbundet kontrollerar att våra ackrediterade verksamheter har välfungerande rutiner för bland annat analysmetoder, utrustning, kvalitetskontroller, medarbetarnas kompetens, IT-system och behörigheter samt att dessa uppfyller krav i enlighet med ISO/IEC standarderna.

Säkerställa fungerande rutiner och identifiera risker

Kvalitetsarbetet handlar mycket om att säkerställa att det finns rutiner och spårbarhet för all verksamhet och att det finns ett aktivt arbete för att identifiera risker och scenarier där opartiskheten kan var hotad.

Även rutiner för kalibrering och underhåll av utrustning, spårbarhet och dokumentstyrning kontrolleras.

–  Vi genomför också kontinuerliga interna revisioner inom alla våra verksamhetsområden då medarbetare från olika enheter bevittnar sina kollegor, säger Birgitta Widmark.

Fakta Rättsmedicinalverkets kvalitetsarbete:

  •  Den rättskemiska och rättsgenetiska laboratorieverksamheten är ackrediterad av Swedac enligt den internationella standarden SS-EN ISO/IEC 17025
  • Den rättsmedicinska verksamheter är ackrediterad av Swedac enligt den standarden SS-EN ISO/IEC 17020.
  • Den rättspsykiatriska verksamheten är inte ackrediterad av Swedac men genomför regelbundet interna kontroller och revisioner av bland annat bedömningar, dokumentation och säkerhet.