Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättspsykiatri-dörr till avdelning för intagna
Foto: JKF Photo
mer

Nya platser öppnas för att klara fler rättspsykiatriska undersökningar

2019-05-20

Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökar kraftigt och därför måste Rättsmedicinalverket (RMV) nu öppna nya platser. Antalet rättspsykiatriska undersökningar (RPU) ökade under 2018 med 16 procent och ökningen har fortsatt under inledningen av 2019.

– Redan förra året nådde vi kapacitetstaket vad gäller rättspsykiatriska undersökningar. Eftersom ökningen av antalet ärenden under inledningen av detta år fortsatt, måste vi vidta åtgärder. Vi gör det för att klara att leverera RPU:er med den kvalitet och med den omvårdnad uppdraget kräver. Jag har därför beslutat att öka antalet platser, säger generaldirektör Lars Werkström.

En rättspsykiatrisk undersökning genomförs för att bedöma om det finns medicinska förutsättningar att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård.

– Antalet permanenta platser på undersökningsenheten i Stockholm ökar nu från 13 till 16 platser. Syftet med det utökade antalet platser är att tillskapa en större flexibilitet med hur vi kan fördela de intagna på vistelseavdelningens två enheter i Stockholm. På det sättet kan vi arbeta med den dynamiska säkerheten och omvårdnaden för våra intagna. Det skapar en miljö som är bättre för både våra intagna och våra medarbetare, säger Eva-Lo Ighe, avdelningschef rättspsykiatri på RMV.

RMV är en viktig aktör och länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

– För att kunna möta domstolarnas och övriga rättsvårdande myndigheters behov och minska risken för att vår myndighet skulle komma att utgöra en flaskhals i rättsprocessen är det viktigt att Rättsmedicinalverket anpassar verksamheten, avslutar generaldirektör Lars Werkström.