Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättsmedicin-ung man i kontorsmiljö
Foto: JKF Photo
mer

Antalet medicinska åldersbedömningar minskar

2018-11-29

Antalet medicinska åldersbedömningar i asylärenden som Rättsmedicinalverket utför har minskat kraftigt under 2018.

rmv-rättsmedicinalverkets generaldirektör lars werkström-porträtt
Lars Werkström. Foto: JKF Photo

Rättsmedicinalverket har fram till och med oktober 2018 lämnat utlåtanden i 1 203 ärenden till Migrationsverket och även nästa år förväntas behovet av medicinska åldersbedömningar minska. Prognosen för 2019 är cirka 350 ärenden. Det kan jämföras med totalt cirka 10 700 ärenden under hela 2017.

– Vi ser en minskning av beställningar från Migrationsverket. Den mycket stora mängd ärenden som hanterades under 2017 berodde på det stora antalet ensamkommande som kom under 2015, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

RMV har sedan 2016 uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar. I de fall Migrationsverket anser att den sökande inte har kunnat göra sannolikt att hen är under 18 år erbjuds möjligheten att göra en medicinsk åldersbedömning. Det är dock frivilligt för asylsökande om de vill genomgå undersökningar. RMV:s bedömning i form av ett utlåtande om ålder ingår sedan som en del av Migrationsverkets samlade bedömning.

Medicinska åldersbedömningar i brottmål

Rättsmedicinalverket gör också medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen på uppdrag av bland annat åklagare och polis. Om en person blir misstänkt för ett brott har åldern betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och påföljd.

– Vi gör betydligt färre medicinska åldersbedömningar i brottmål, men även här ser vi en minskning av antalet inkommande ärenden under 2018. Hittills har vi fått 10 ärenden i år vilket kan jämföras med 31 under 2017, säger Petra Almqvist, enhetschef på rättsmedicin i Stockholm.

Statistik medicinska åldersbedömningar