Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-föresläsning i almedalen med flera deltagare från rättsmedicinalverket
Seminarium under Almedalsveckan. Carin Götblad, Anna Lindström, Karin Lundström Kron och Niklas Långström.
mer

Almedalsseminarium: Komplext leda våldtäkter till åtal och fällande dom

2018-07-05

Varför leder inte fler misstänkta våldtäkter till åtal och fällande domar? Det var frågeställningen i ett av Polisens seminarier under Almedalsveckan. Niklas Långström från RMV deltog i egenskap av sexualbrottsforskare, tillsammans med Anna Lindström från polisen och åklagare Karin Lundström Kron.

Högst 15 procent av alla polisanmälda våldtäkter leder till fällande dom. Istället läggs många utredningar ner. Samtidigt ökar antalet anmälda våldtäkter, bland annat på grund av en breddning av våldtäktsbegreppet och lägre tolerans mot brottet.

Polis och åklagare var båda ense om vikten av snabba initiala åtgärder. Anmälan behöver komma in snarast möjligt och tidiga förhör med både målsägande och misstänkt genomföras och gärna filmas. Det är viktigt med snabb läkarundersökning, oavsett om offret sedan vill anmäla, liksom annan snabb och korrekt spårsäkring.

Överfallsvåldtäkter är relativt ovanliga men klaras upp i många fall medan sexualbrott som sker i nära relationer är svårare att utreda och föra till åtal. Ord står mot ord och inte allt som anmäls räcker till åtal, eller är ens brottsligt. Karin Lundström Kron påminde om att man även med den nya samtyckeslagstiftningen from 1 juli 2018 måste kunna bevisa brottsuppsåt.

Niklas Långström, kvalificerad analytiker på RMV, har forskat kring sexualbrott i över tjugo år och lyfte att 80-85% av alla sexuella övergrepp inte anmäls, lägre andel ju närmare den egna familjen förövaren finns, om förövaren är en betrodd person eller kvinna. Små förändringar i vad vi uppfattar som faktiska sexövergrepp och sedan polisanmäler påverkar anmälningsstatistiken.

– Det är svårare att anmäla en person man är känslomässigt bunden till och kanske haft en långvarig sexuell relation med, säger Niklas Långström. Offret känner då ofta att man har mycket att förlora, skam och skuld.

Niklas Långström menar att våldtäkt är ett lågstatusbrott och att många gärningspersoner förnekar och minimerar sitt ansvar även när övertygande bevis finns.

– Samtidigt med vårt avståndstagande mot brotten måste vi också, för att förebygga nya sexualbrott, rehabilitera förövarna. Det finns exempelvis inget forskningsstöd för att uthängning på nätet har någon effekt på sexualbrottslighetens omfattning.