Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
13th Symposium on Forensic Psychiatry
13th Nordic Symposium on Forensic Psychiatry Nordiskt rättspsykiatrisk symposium

Medier är välkomna till Nordens största konferens i rättspsykiatri

mer 2019-08-16

Den 20-22 augusti samlas drygt 200 experter, forskare och föreläsare inom rättspsykiatri i Göteborg för att delta i Nordiskt symposium för rättspsykiatri. Sakkunniga från alla fem nordiska länder är på plats för att diskutera och utbyta ny kunskap kring rättspsykiatrisk vård och utredningsverksamhet.

För trettonde gången i ordningen anordnas Nordiskt rättspsykiatriskt symposium. Temat är rättspsykiatri ur en individs livsperspektiv med fokus på utveckling, behandling och prevention med avseende på brottslighet. Programmet rymmer föreläsningar av välrenommerade forskare inom hela fältet. Bland annat kommer professor Sheilagh Hodgins vid University of Montreal, för att föreläsa om bakomliggande faktorer vid utvecklandet av antisociala beteenden och professor Christopher Gillberg vid Göteborgs universitet, som föreläser om risk om utvecklande av antisocialt beteende.

I år står Sverige som värdland för symposiet och Rättsmedicinalverket (RMV) arrangerar.

En av RMV:s huvuduppgifter är att på domstolens uppdrag utreda om en misstänkt gärningsperson kan dömas till fängelse eller till rättspsykiatrisk vård. För att avgöra den saken behövs specialister inom flera discipliner, bland annat läkare, psykologer och socialutredare. Även den rättspsykiatriska vården är till stor del tvärvetenskaplig och för den är det landsting och regioner som bär huvudansvaret.

Rättspsykiatrins kunskapsområde är komplext och omfattar förutom det medicinsk-psykiatriska området även juridik, psykologi, sociologi och kriminologi.

– Ett stort nordiskt symposium öppnar för ökat samarbete och kunskapsutbyte över landsgränserna. Det är ett unikt tillfälle som bidrar med förutsättningar att utveckla och förbättra rättspsykiatrin baserat på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, säger Eva-Lo Ighe, chef för avdelningen för rättspsykiatri vid RMV.

Bifogat i utskicket finns programmet som visar allt spännande som händer under de tre dagar som symposiet pågår. Forskare och föreläsare från de fem nordiska länderna, men också utanför nordens gränser, kommer att presentera ny kunskap och forskning inom fältet.

Media är varmt välkommen att besöka symposiet.

Anmäl intresse senast måndag den 19 augusti. Ta med i anmälan om ni har särskilda önskemål kring er bevakning som RMV kan hjälpa till med.

Anmälan görs via mejl till: john.henzlert@rmv.se

Inkludera antalet besökare och era kontaktuppgifter.

Symposiet öppnar med välkomsttal klockan 14.00 tisdag den 20 augusti.