Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Fyra ungdomar
Foto: JKF PHOTO
mer

Beslut om leverantörer för medicinska åldersbedömningar

2017-01-26

Rättsmedicinalverket har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar. Resultatet av upphandlingen innebär att det finns möjlighet att genomgå både magnetkameraundersökning av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i samtliga sex geografiska regioner som upphandlingen har delats in i.

Den upphandlade kapaciteten i varje region ligger på minst 500 undersökningar i månaden.

Vi är nöjda med den kapacitet som leverantörerna kan erbjuda och att möjligheten till undersökningar finns över hela landet, säger utvecklingschef Ann Lemne.

Hon berättar att så snart avtalen är klara fortsätter vi tillsammans utvecklingsarbetet med att organisera och säkerställa rutiner och processer

Vi räknar med att verksamheten kommer igång under det första kvartalet 2017.

Leverantörer för magnetkameraundersökning av knäled är Aleris Diagnostik AB och Unilabs AB. Leverantörer för röntgenundersökning av visdomständer är Boneprox AB och Karolinska Institutet.

Rättsmedicinalverkets tilldelningsbeslut kunde överprövas till och med den 6 februari 2017. Ingen ansökan om överprövning har kommit in.

Läs mer
Översikt av tilldelningsbeslut
Regionindelning

Bakgrund

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. Rättsmedicinalverket ska även utveckla förmågan för medicinska åldersbedömningar i brottmålsärenden.
Regeringsuppdrag om medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket påbörjade den 28 oktober upphandling av medicinska tjänster för att genomföra medicinska åldersbedömningar. Tjänsterna omfattar bildtagning med magnetkamera av knäled och röntgenundersökning av tänder med panoramaröntgen samt medicinsk analys av bilderna. Den 15 november 2016 redovisade Rättsmedicinalverket uppdraget för regeringen.
Återrapportering till regeringen