Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättsgenetik-kvinna med gul rock i laboratoriemiljö
Rättsmedicinalverket

20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige kommer från Rättsmedicinalverket

mer 2017-08-30

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

Behovet av vävnader för transplantation är större än tillgången och årligen behöver omkring tusen patienter i Sverige någon typ av vävnadsdonation. Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara, vilket innebär att vävnadsdonation är möjlig även när andning och blodcirkulation har upphört. I samband med en rättsmedicinsk obduktion är det därför möjligt att tillvarata vävnad för donation.

Rättsmedicin är rättsvårdande, inte sjukvårdande, och vår främsta uppgift är att bidra till rättssäkerheten i Sverige. Vi har inget uppdrag gällande donationsverksamhet – men i de fall där verksamheten tillåter det medverkar vi vid vävnadsdonationer så att sjuka människor kan få ett bättre liv.

Visste du att Rättsmedicinalverket sedan 2011 har ett avtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) kring vävnadsdonation, där Rättsmedicinalverket förbinder sig att främja donation av vävnader från avlidna.

Så går det till

När en vävnadsdonation blir aktuell ansvarar de rättsmedicinska enheterna för handläggningen. Först kontaktas de anhöriga, sedan görs en medicinsk utredning och kontroll i donationsregistret. Vävnadsdonation får enbart ske om den avlidne är ansluten till donationsregistret samt efter samtyckte från närstående.

Är du med i donationsregistret?

Du kan enkelt anmäla dig till donationsregistret på Socialstyrelsens webbplats. Donationsregistret är sekretessbelagt och alla som hanterar uppgifter i registret har tystnadsplikt.

Donationsregistret