Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på person som arbetar med prover vid analysinstrument inom rättskemin.
Nätdroger är sammanknippade med många dödsfall. Foto: JKF Photo

Fem nya nätdroger drogklassas

mer 2019-10-11

Rättsmedicinalverket ser på ett tidigt stadium utvecklingen av nätdroger både i brottsfall och i dödsfallsutredningar. Nu har regeringen beslutat att drogklassa fem nya nätdroger.

Följande fem substanser ska nu klassificeras som narkotika:

  • 5-IAI
  • N-metyl-2AI
  • alfa-POP
  • dimetokain
  • MDMB-CHMINACA

Rättsmedicinalverket har rapporterat brottsfall kopplade till alfa-POP och 5-IAI och dödsfall kopplade till N-metyl-2AI.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Fakta narkotikaklassning

När en vara ska klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara i dag inleds processen med att Folkhälsomyndigheten eller Läkemedelsverket tar fram ett klassificeringsunderlag. Till sin hjälp med att ta fram underlaget har utredande myndigheter Nätverket för den Aktuella Drogsituationen i Sverige (NADiS). Nätverket består förutom av representanter från Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket även av representanter från Rättsmedicinalverket, Tullverket, Polismyndigheten (Nationellt forensiskt centrum och Natio-nella operativa avdelningen), Livsmedelsverket, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården, Giftinformationscentralen, Farmakologiska laboratoriet, Dopinglaboratoriet vid Karolinska universitetssjukhuset och Centralför-bundet för alkohol- och narkotikaupplysningen.

Läs mer om drogklassningen i regeringens pressmeddelande

Läs mer om nätdroger på rmv.se