Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Rättsmedicinalverket medverkar i försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

mer 2017-10-25

Regeringen har idag gett Rättsmedicinalverket och andra aktörer i rättsväsendet ett uppdrag att tillsammans förbereda och genomföra en försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål.

Målet med försöksverksamheten är att lagföringstiden i ett första steg ska kunna halveras för de brott som handläggs inom ramen för snabbförfarandet.

Rättsmedicinalverkets deltagande ska bidra till korta och enhetliga handläggningstider för analyser i de ärenden som omfattas av projektet, exempelvis genom att det utarbetas rutiner för en effektiv logistik.

Jag ser fram emot att vi ska delta i försöksverksamheten tillsammans med de andra aktörerna i rättskedjan, säger Monica Rodrigo, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Det kommer i första hand att handla om analyser som vår rättskemiska avdelning gör vid till exempel misstankar om ringa narkotikabrott. Vi arbetar redan i dag med att förkorta våra handläggningstider och jag är därför övertygad om att vi kommer att kunna bidra till ett snabbare brottmålsförfarande, säger Monica Rodrigo.