Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsintyg
Foto: JKF Photo
mer

Åtgärder för rättsintyg av hög kvalitet i hela landet

2018-03-01

Statskontoret har utvärderat rättsintygsreformen och lämnat en rapport till regeringen med förslag på åtgärder för att fler rättsintyg av hög kvalitet ska utfärdas i hela landet.

Rättsmedicinalverket har sedan 2006 huvudansvaret för rättsintygen i Sverige. Det finns drygt 30 specialistläkare i rättsmedicin på sex orter i Sverige och lika många under specialiseringsutbildning. För att förbättra rättsintygens kvalitet utfärdas sedan 2017 samtliga rättsintyg vid Rättsmedicinalverket av myndighetens rättsläkare. För att täcka behovet av undersökningar på vissa orter som ligger långt ifrån de rättsmedicinska enheterna används forensiska dokumentationsläkare (FD-läkare).

Förslag för fler rättsintyg av hög kvalitet i hela landet

Statskontorets slutsats är att den övervägande majoriteten av rättsintyg under perioden 2007–2016 har utfärdats av Rättsmedicinalverket men konstaterar också att den totala mängden rättsintyg har minskat. För att fler rättsintyg av hög kvalitet ska utfärdas i hela landet lämnar Statskontoret ett antal förslag.

Förslagen handlar bland annat om att förbättra samarbetet mellan Rättsmedicinalverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten, öka tillgängligheten till rättsmedicinsk kompetens, och se över hur prissättningen på rättsintygen kan förbättras.

– Jag kan konstatera att Statskontorets utvärdering tyvärr endast omfattar några aspekter avseende rättsintygen och berör egentligen inte frågor kring kvalitet eller vilken betydelse rättsintygen har i rättsprocessen, vilket hade varit önskvärt. Å andra sidan har de fångat de utmaningar som finns när det gäller målsättningen att fler rättsintyg ska inhämtas från RMV, samtidigt som bemanningen är begränsad, säger avdelningschef Elias Palm.

– Jag är även särskilt nöjd med att Statskontoret uppmärksammat att polisens sätt att arbeta gör att rättsläkarnas kompetens inte kan tas tillvara på ett optimalt sätt. Här ger Statskontorets förslag oss bra argument för att ställa krav på exempelvis underlaget från polisen.