Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättspsykiatri-shilan caman föreläser i almedalen
Shilan Caman och Sven Granath

Almedalsseminarium: Hur förebygger man dödligt våld?

mer 2018-07-06

Dödligt våld sker inte bara genom skjutningar i gängmiljö utan sker ofta i bostadsmiljö mellan personer som känner varandra och utan vittnen. Shilan Caman från RMV medverkade i ett panelsamtal som arrangerades av Brå och diskuterade orsaker till och brottsförebyggande arbete mot dödligt våld.

Under förra året dog 113 personer till följd av dödligt våld. Nina Forselius, utredare på BRÅ, berättade att den tidigare trenden med minskat antal fall nu har brutits. Skjutvapenvåldet står bakom större delen av ökningen medan dödligt våld i nära relationer, dödligt våld mot barn och alkoholrelaterat dödligt våld har minskat sedan 90-talet.

Sven Granath, analytiker på polisen, menade att det dödliga skjutvapenvåldet inte egentligen handlar om gängkrig utan snarare om personliga relationer. Dock är det oftast bland gängen som gärningsmännen mobiliseras. För att bryta utvecklingen behöver man dels få bort vapen men också fånga upp ungdomar tidigt.

Gunnar Appelgren från polisen menade att förebyggande arbete är avgörande på lång sikt. Det måste ske en social utveckling och skolan är viktigast i det arbetet. Samtidigt måste polisen få mer förtroende på kort sikt genom att klara upp brotten och få slut på skjutningarna. Polisen rekryterar nu fler forskare för att gå igenom mord och mordförsök och få empiriska data men måste också höja förmågan att lösa brotten och motverka rekrytering till gäng.

Shilan Caman från Rättsmedicinalverket har forskat på dödligt partnervåld. Hon beskrev att det har skett en gradvis minskning av dödligt våld sedan tidigt 90-tal fram till nyligen, medan det dödliga partnervåldet inte minskade förrän år 2007. Dödligt våld som sker i partnerkontext är mer stabilt över tid, vilket även har påpekats av FN. Det är män som står för den överväldigande majoriteten av det dödliga partnervåldet. Shilan menar att det krävs mer samhällsinsatser riktade mot våldsutövare av våld i nära relation, parallellt med insatser för våldsutsatta.

– Hittills har det främst fokuserats på våldets konsekvenser och hur vi kan stärka skyddet och stödet för våldsutsatta. Jag tror att vi behöver bli mer proaktiva, för att kunna förebygga att partnervåld uppstår och upprepas behöver vi även fokusera på våldets orsaker, det vill säga våldsutövaren. Insatser för våldsutövare är ett eftersatt område, t.ex. finns det mottagliga män som uppsöker primärvård för våldsproblematik, men de tenderar att falla mellan stolarna, säger Shilan Caman.

– Det är väldigt viktigt att det finns tydliga riktlinjer och en beredskap inom verksamheter som på olika sätt möter våldsutsatta eller våldsutövare. Det kan inte vara upp till eldsjälar att ta reda på hur man ska försöka arbeta med den här frågan, utan det måste finnas en inarbetad plan och tydliga riktlinjer. Det bidrar i sin tur till bättre förutsättningar för en fungerande samverkan mellan olika aktörer, och just bristen på samverkan har varit påtaglig i Socialstyrelsens dödsfallsutredningar.