Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-robert kronstrand och linda staaf-polisen i almedalen
Robert Kronstrand och Linda Staaf, Noa

Almedalsseminarium: Fentanyler – en farlig nätdrog som dödar

mer 2018-07-06

Fentanyler är farliga, svårdoserade och extremt potenta. Dessutom lagliga. Hur ska polisen och övriga samhället komma åt problemet var temat för ett seminarium under Almedalsveckan. Från RMV deltog toxikolog Robert Kronstrand.

Cirka 370 människor har under tre år avlidit av fentanyler. Polisen berättade att de ännu inte sett någon gatulanging av preparaten, som man kan se i bland annat USA där mycket av handeln sker av kriminella gäng. I stället sker all försäljning över internet, berättade Linda Staaf på polisens operativa avdelning.

Niklas Lindroth som är polis i yttre tjänst berättade om hur farliga preparaten är för dem som kommer först till brottsplatser och eftersökte mer utbildning för de poliser och sjukvårdare som är i ”förstalinjen”. Han berättade också att användningen har gått från fentanylplåster som främst heroinister använde, till att från och med 2014 förekomma i nässprayer som används av en yngre målgrupp.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. Detta gör att vi kan följa utvecklingen av nya droger och deras farlighet i ett tidigt skede.

Robert Kronstrand berättade vad händer i kroppen när man tar fentanyl.

– Fentanyl binder till receptorer i hjärnans andningscentrum och talar om för dem att sluta sända impulser till andningsmuskularen. Detta leder antingen till akut andningsstillestånd, eller till en försämrad syresättning, säger Rober Kronstrand.

Joakim Strandberg från Folkhälsomyndigheten berättade att de ser fentanyler som ett hot mot folkhälsan och påpekade att Sverige har ovanligt hög dödlighet orsakat av narkotika.

Som förslag till åtgärder diskuterades olika lagförslag, bland annat skärpning av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och ändring av postlagen. Men det konstaterades också att man måste jobba mer förebyggande och motverka efterfrågan.

Rättsmedicinalverket ser dock en vikande trend i antalet dödsfall. I de ärenden som hittills inkommit under 2018 ser vi få fynd av fentanyler.

– Flera omständigheter kan ha bidragit till denna minskning. Dels polisens och åklagarnas arbete med att lagföra försäljare, dels nya narkotikaklassningar i Kina där många nya psykoaktiva substanser tillverkas i stor skala, säger Robert Kronstrand.

–  Samtidigt vet vi från erfarenheter 2017 att en ny variant av fentanyl snabbt skulle kunna orsaka många dödsfall, säger Robert Kronstrand.