Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
De rättsmedicinska assistenterna Veronica Forsberg och Tobias Johansson förbereder ett tillvaratagande för vävnadsdonation.
De rättsmedicinska assistenterna Veronica Forsberg och Tobias Johansson förbereder ett tillvaratagande för vävnadsdonation.
mer

Rättsmedicinalverket viktigt för patienter som väntar på vävnadstransplantation

2018-10-09

Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Myndigheten tillvaratar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat.

-Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Jesper Greby, ansvarig för vävnadsdonation och tillvaratagande vid RM Lund.
Jesper Greby, samordningschef och donationssamordnare på avdelningen för rättsmedicin.

Omkring 1 500 patienter i Sverige behöver årligen transplantation av donerad vävnad. Rättsmedicinalverket kan endast ta tillvara på donerad vävnad om den avlidne och anhöriga gett sitt medgivande, men vävnaderna kan ge väntande patienter mycket hjälp.

– Vid kraftig synnedsättning på grund av sjukdom kan donerade hornhinnor ge synen tillbaka och transplantation av hörselben kan ge hörseln tillbaka vid sjukdomar i mellanörat. Donerad hud är det bästa förbandet vid svåra brännskador och hjärtklaffar räddar liv på gammal som ung, berättar Jesper Greby, samordningschef på avdelningen för rättsmedicin vid Rättsmedicinalverket.

Rättsmedicinalverket utför cirka 5 000 rättsmedicinska obduktioner varje år där syftet är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken.

– Vi undersöker bland annat dödsolyckor och självmord där man har avlidit i ung ålder. Bland dem finns många fall som lämpar sig för att donera vävnad, säger Jesper Greby.

Sammantaget står myndigheten i dag för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Men Rättsmedicinalverket skulle kunna göra mer.

– Ett tydligt formulerat uppdrag från regeringen att Rättsmedicinalverket ska arbeta aktivt med vävnadsdonationer skulle kunna ge Sverige en ökad tillgång av vävnader. Det skulle i förlängningen betyda vinster i både liv och livskvalitet för behövande, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

Fakta vävnadsdonation

Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara, vilket innebär att vävnadsdonation är möjlig även när andning och blodcirkulation har upphört. I samband med en rättsmedicinsk obduktion är det därför möjligt att tillvarata vissa vävnadstyper för donation som hjärtklaffar, hornhinnor, hörselben och hud.

Rättsmedicinalverket har sedan 2011 ett avtal med Sveriges kommuner och landsting (SKL) kring vävnadsdonation, där Rättsmedicinalverket förbinder sig att främja donation av vävnader från avlidna.