Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Samtal på rättspsykiatrisk undersökningsenhet
Foto: Edis Potori
mer

Paragraf 7-undersökning – allvarlig psykisk störning eller inte

2017-05-10

Du kanske har hört uttrycken förut – "paragraf 7-undersökning" eller "liten rättspsykiatrisk undersökning", men vad betyder det egentligen? Paragraf 7-undersökning som det kallas är en läkarundersökning av en brottsmisstänkt persons psykiska tillstånd. Rättsmedicinalverket gör paragraf 7-undersökningar på uppdrag av domstol.

Om en person begår ett brott som kan leda till fängelsestraff kan domstolen döma till rättspsykiatrisk vård istället för fängelse, om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och har behov av rättspsykiatrisk vård.

Domstolen kan anse att en brottsmisstänkt persons psykiska tillstånd bör undersökas och då kan de begära en paragraf 7-undersökning av Rättsmedicinalverket som ett första steg. Det är främst för att kunna bedöma om det finns ett behov av att gå vidare med en så kallad rättspsykiatrisk undersökning – som är en mer omfattande utredning.

En paragraf 7-undersökning frågar man ofta tidigt om i brottmålsprocessen. Den genomförs av en specialist i psykiatri som samtalar med den misstänkte personen i ungefär en timme. Läs mer om paragraf 7-undersökning

Efter undersökningen skriver läkaren ett intyg med sina rekommendationer till domstolen, bland annat om det finns behov av en rättspsykiatrisk undersökning.

Visste du att…

Det görs cirka 1300 paragraf 7-undersökningar varje år av läkare vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter. Av dessa leder cirka 500 till en mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning. Denna utförs vanligen av ett undersökningsteam, baseras på flera undersökningssamtal och tar fyra till sex veckor att färdigställa.