Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi-kuvert med grön etikett
Prover märkta med en grön etikett flyttas fram i kön.
mer

Regeringen utvidgar försök med snabbare lagföring – RMV samarbetar med myndigheter

2019-05-03

Regeringen ska utvidga försöket med snabbspår. Bakgrunden är att det sedan januari 2018 pågår en försöksverksamhet i norra Stockholm för att snabbare kunna utreda och lagföra vissa typer av brott. Snabbförfarandet bygger på en metod för polisen att genomföra omedelbara utredningsåtgärder i samband med ett ingripande. En del av arbetet har varit att snabbare analysera blod- och urinprover avseende misstanke om rattfylleri och ringa narkotikabrott, vilket genomförts av Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorieenhet i Linköping.

– För oss har det inneburit att dessa prover fått förtur och den genomsnittliga handläggningstiden har hittills legat på omkring en vecka istället för knappt två veckor som är det normala, säger Fredrik Kugelberg, tf avdelningschef för rättsgenetik och rättskemi.

Regeringen har nu beslutat att förbereda en geografisk utbyggnad av försöket. En viktig del är en ökad samverkan mellan aktörerna i rättskedjan.

– Försöksverksamheten har gett både snabbare lagföring och bättre kvalitet i utredningarna. Dessutom kan resurser frigöras som rättsväsendet kan rikta mot grövre brott, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i regeringens pressmeddelande.

Regeringens beslut innebär att Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket får i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad till polisregion Stockholm och till en eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner. Myndigheterna ska ta fram en gemensam och lokalt förankrad plan för den utbyggda försöksverksamheten, som ska kunna genomföras 2020–2022.

– Vi har inom RMV börjat planera för arbetssätt och resursåtgång för att fortsätta kunna bidra i detta viktiga arbete, säger Fredrik Kugelberg.