Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättsmedicin-Rättsläkarna Elias Palm och Gisela Pettersson
Rättsläkarna Elias Palm & Gisela Pettersson

Möt två av våra rättsläkare inför Almedalen den 4 juli

mer 2017-06-14

Under årets Almedalsvecka den 4 juli kommer Rättsmedicinalverket att vara på plats och ha ett seminarium om medicinska åldersbedömningar och nätdroger. Vi fick en kort pratstund med två av våra deltagare, rättsläkarna Elias Palm och Gisela Pettersson. Här berättar de mer om vad vi kan förvänta oss i Almedalen och ger lite spännande bakgrundsinformation om medicinska åldersbedömningar och nätdroger.

5 snabba frågor med rättsläkare Elias Palm om medicinsk ålderbedömning

Medicinska åldersbedömningar är en het fråga. Med den erfarenhet som nu finns samlad, vad säger du till dem som är kritiska till metoderna?

Ingen metod för medicinsk åldersbedömning är utan invändning, men eftersom medicinsk åldersbedömning i sig en fråga som väcker mycket känslor blandar man ibland ihop kritik mot åldersbedömning med kritik mot metoderna. Vi har till exempel valt metoder som gör att risken att felaktigt bedöma ett barn som vuxen är liten, på bekostnad av att en del 18, 19 och 20-åringar kan komma att bedömas som barn, vilket somliga tycker är orimligt. Sen finns det andra som anser att metoderna inte är tillräckligt säkra, eftersom de inte är 100-procentiga. Det viktiga är då att komma ihåg att svaret dels handlar om en sannolikhetsbedömning och dels att den medicinska åldersbedömningen är en pusselbit som ska läggas till Migrationsverkets övriga beslutsunderlag.

Vad kommer du att betona/belysa under ert seminarium?

Av erfarenhet vet jag att ämnet är komplext och ibland svårt att ta till sig – därför kommer jag envist fortsätta förklara vad medicinsk åldersbedömning egentligen handlar om och varför exempelvis svaren ser ut som de gör.

Vad hoppas du att besökarna får med sig från seminariet?

En ökad kunskap om medicinsk åldersbedömning.

Varför är det just Rättsmedicinalverket som fått uppdraget i Sverige att göra medicinska åldersbedömningar?

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet med hög medicinsk kompetens och som är van vid att sammanställa och analysera medicinsk information för att sedan presentera en bedömning som fungerar i ett rättsligt sammanhang. Medicinska åldersbedömningar är därtill något som traditionellt sätt tillhör den rättsmedicinska specialiteten.

Vad är Gotland för dig?

Min farmors födelseplats.

5 snabba frågor med rättsläkare Gisela Pettersson om nätdroger

Vad är nätdroger kortfattat?

Om man ska gå efter den definition som paraplyorganisationen i Europa (EMCDDA) har satt är nätroger ”en narkotisk eller psykotropisk drog som är okontrollerad enlig befintliga internationella konventioner/lagar och som kan utgöra ett signifikant hot mot den allmänna hälsan.” I dagligt tal är nätdroger substanser med någon typ av ruseffekt som säljs i webshoppar online och som ännu inte illegaliserats. Drogerna används – som traditionell narkotika – i missbrukssyfte.

Varför pratar RMV om nätdroger just i år?

Det som setts de senaste två åren är att antalet nätdrogs-positiva fall inte ökat från 2015 till 2016, men däremot har de ”äkta förgiftningarna” till följd av nätdroger ökat stadigt – trots att det på gruppnivå är vana drogmissbrukare som använder substanserna. Det vill säga själva drogerna verkar ha blivit ”farligare” för brukarna – och då är det angeläget att få ut det budskapet för allmän kännedom.

Vad kommer du att betona/belysa under ert seminarium?

Jag kommer att redovisa det vi har hittat vid vår sammanställning av de nätdrogsrelaterade dödsfall Rättsmedicinalverket har haft i Sverige, främst perioden 2007 till 2015, men också med uppföljande siffror från 2016. Det som särskilt kan lyftas fram är just de gemensamma faktorerna på gruppnivå bland dessa dödsfall – att det till synes finns vissa riskfaktorer för död vid användning av nätdroger, till exempel manligt kön och tidigare känt missbruk.

Vad hoppas du att besökarna får med sig från seminariet?

Att Rättsmedicinalverket bidragit med kunskap till framförallt det drogpreventiva arbetet som redan bedrivs i samhället, till exempel när det gäller att identifiera den ”typiska” nätdrogsbrukaren.

Vad är Gotland för dig?

Sommar! Jag har varit på ridläger på Gotland som barn och minns att det kändes som att komma utomlands. Har också varit i Visby och spelat basketmatcher mitt i vintern, så jag har sett Ön vid två årstider – men det kändes likväl som att komma till ett annat land, fastän man var kvar i Sverige. Visby är ju oerhört vackert med alla historiska byggnader och muren. Fascinerande!

Kort om Almedalsveckan:

  • Almedalsveckan har arrangerats på Gotland i snart femtio år.
  • Det har utvecklats till att bli Sveriges största politiska mötesplats.
  • Uppskattad mängd deltagare 2016 var 40 000 personer.
  • Varje riksdagsparti har en egen dag i Almedalen och Almedalsveckan pågår från söndag vecka 26 till och med söndag vecka 27.