Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsmedicinalverkets rättsgenetiska laboratorium föreslås blir ensam utförare av faderskapsutredningar
Det rättsgenetiska laboratoriet i Linköping föreslås bli det enda som med lagstöd kan utföra rättsgenetiska faderskapsutredningar.
mer

Rättsmedicinalverket föreslås som ensam utförare av faderskapsutredningar

2019-03-01

En ny utredning beställd av regeringen föreslår att Rättsmedicinalverket, RMV, blir enda instans som enligt lag kan utföra rättsgenetisk faderskapsutredning.

Det rättsgenetiska laboratoriet vid RMV leds av enhetschef Cajsa Älgenäs. Hon menar att utredningens lagförslag är bra. Det skulle ge alla barn samma möjlighet till en rättssäker analys när det handlar om att fastställa faderskap.

– Alla barn borde ha möjlighet till en likvärdig utredning oavsett var i Sverige man bor, så är det inte idag. I vissa fall har kommuner upphandlat utförare av rättsgenetiska undersökningar och i andra fall vänder kommunerna sig till oss här på RMV. Även om man ställer krav på att utföraren ska vara ackrediterad så kan utförandet av rättsgenetiska utredningar skilja sig åt från leverantör till leverantör. Det saknas även en extern tillsynsmyndighet med möjlighet och kunnande att granska olika leverantörer, säger Cajsa Älgenäs.

Den rättsgenetiska enheten som Cajsa leder utför cirka 1 200 faderskapsanalyser per år. Det antalet blir betydligt högre om utredningen, (SOU 2018:68), leder till en ny lag om faderskapsutredningar. Förslaget är att en rättsgenetisk utredning för att fastställa faderskap, på uppdrag av domstol eller kommunernas socialnämnder, alltid ska utföras av RMV. I nu gällande förordning om fastställande av faderskap pekas RMV redan ut som ensam utförare och laboratoriet i Linköping är dimensionerat för uppdraget.

Vilken kvalitet håller de analyser som RMV utför?

– RMV ligger i framkant när det gäller teknik och metoder. Självklart ska man hushålla med ekonomiska resurser men kvalitet och rättssäkerhet prioriteras främst. Till exempel analyseras proven minst två gånger i parallella serier. Även beräkningar och handläggning utförs av två oberoende personer vilket bidrar till en ökad kvalitet. Om det finns några tveksamheter begär vi också in nya prov. All personal får en gedigen upplärning och medarbetarna genomför kompetenssäkringstester en gång per år.

Hur säkra är våra svar om faderskap?

– De allra flesta faderskapsärenden svaras ut med mer än 99,999% säkerhet. I våra undersökningar kan vi analysera cirka 200 genetiska markörer, de privata analyserar enligt utredningen betydligt färre. Vårt standardpaket innehåller 21 markörer men även om det kostar mer så lägger vi till fler analyser till dess att vi uppnår hög säkerhet.

Här kan du läsa Rättsmedicinalverkets remissvar om faderskapsundersökningar

Här kan du läsa mer om utredningen Nya regler om faderskap och föräldraskap (SOU 2018:68)