Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-Rasmus-Möllby- ST-läkare
Rasmus Möllby, ST-läkare i rättsmedicin var en av deltagarna på kursen
mer

Rättsmedicinalverket övade medverkan i rätten

2018-11-23

Medarbetare på Rättsmedicinalverket blir ibland kallade som sakkunniga till huvudförhandling i en rättegång. Nyligen höll RMV därför en kurs om medverkan i rättssalen. Rättegångsspelet är det närmaste en simulation det går att komma ett skarpt läge.

Rättsmedicinalverket är en statlig myndighet och sakkunniga har därför en skyldighet att komma till domstol vid kallelse. Det kan gälla alla typer av ärenden där RMV har avgett yttranden och utlåtanden, till exempel ett utlåtande om ett dödsfall, en rättspsykiatrisk undersökning eller ett yttrande om passiv cannabisrökning. En vanlig fråga från domstolen är hur säker den sakkunniga är på sin bedömning och om man helt kan utesluta en annan bedömning.

Intern kurs för att förbereda medarbetare

För att förbereda medarbetare på uppgiften arrangerade RMV en kurs under två dagar där deltagarna fick lära sig om processen i domstolen, hur man bör uppträda i domstol och hur man ska förbereda sig inför ett förhör. Deltagarna fick också lära sig skillnader mellan att vara vittne och att vara sakkunnig och vilken typ av ed som ska avläggas.

Marianne Kristiansson är överläkare i rättspsykiatri och en av arrangörerna av kursen.

– Domstolen och parterna har förväntningar om att RMV arbetar utifrån sin oberoende ställning, vetenskap och beprövad erfarenhet och tillförlitlighet samt att vi är tydliga med eventuella osäkerheter i våra bedömningar. Därför är det viktigt att vi förbereder våra medarbetare på vad det innebär, säger Marianne Kristiansson.

I kursen ingår också ett rättegångsspel där syftet är att deltagarna, i en realistisk miljö, alltså i en rättegångssal , ska få praktisk övning i att bli förhörd. Vid spelet har deltagarna själva format rättsfall som de blir förhörda i och riktiga jurister medverkar.

– De flesta kan lite stressade i rättegångssituationen men när det gäller att lära sig saker är realistisk träning den bästa metoden, säger Marianne Kristiansson