Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Gruppbild från GD-möte om mäns våld mot kvinnor
Foto: Bill Nilsson / Regeringskansliet
mer

Ministrar, generaldirektörer och SKL om mäns våld mot kvinnor

2017-02-28

Nyligen möttes Rättsmedicinalverkets generaldirektör Monica Rodrigo tillsammans med flera andra generaldirektörer ministrarna Morgan Johansson, Åsa Regnér och Anders Ygeman samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för ett samtal om hur mäns våld mot kvinnor ska motverkas.

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Särskilt angeläget är att utveckla våldsförebyggande insatser. Strategin är tioårig och började gälla den 1 januari 2017. Den omfattar mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

Regeringen vill förbättra resultaten i praktiken när det gäller till exempel lagföring av förövare och att brottsoffer får stöd och skydd utifrån behov. För att diskutera vägen framåt och hur arbetet kan utvecklas bjöd de tre ministrarna Morgan Johansson, Åsa Regnér och Anders Ygeman in företrädare för de 19 mest berörda myndigheterna samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till ett möte på Rosenbad den 21 februari 2017.

Läs mer på regeringen.se