Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
vävnad vävnadsdonation hornhinnor hörselben hud hjärtklaffar donation tillvarata rättsmedicin donation
Väskan som används för att frakta hjärtklaffar för donation.
mer

Kraftig minskning av vävnadstransplantationer under pandemin

2021-04-21

Rättsmedicinalverket tillvaratar en fjärdedel av alla vävnader som transplanteras i Sverige. Men när Covid-19 nådde landet tidigt år 2020, fördubblades tiden mottagare tillbringade i transplantationskö. Lyssna på Sveriges radio (SR) Ekots reportage om hur pandemin har påverkat vävnadsdonationerna.

Klicka för att höra Sveriges radios reportage om vävnadsdonationer på RMV

För att vävnad ska kunna tillvaratas krävs bland annat samtycke till donation och blodprov måste tas inom 24 timmar från dödstidpunkten. Under rådande pandemi krävs även ett covid-test och ett snabbt negativt analysresultat. Det sist nämnda är en stor orsak till att så få vävnader kunde tas tillvara i början av pandemin, det fanns helt enkelt inga testkitt. Under en period i början av förra året tillvaratogs i princip inga vävnader alls.
I SR-reportaget berättar Rättsmedicinalverkets kommunikationschef Johan Rahm, varför covid-testet försvårade donationsarbetet.

– Det fanns ett kapacitetsproblem för testningen, inte minst under våren och sommaren 2020. Det blev allra tydligast i Stockholmsregionen där vi i princip inte kunde genomföra testning och därför heller inga donationer, säger han till Sveriges radio Ekot.

Ett talande exempel uppmärksammas i SR-reportaget och handlar om transplantationskön för nya hornhinnor där kötiden nästan fördubblades, från tre månader till närmare sex månader.
Men de svårigheter som uppkom i och med covid ser ut att ha löst sig.

– Vi gör fortfarande covid-test vid alla tillvarataganden men nu går det smidigt och snabbt. Nu fungerar tillvaratagandet av vävnader på Rättsmedicinalverket ungefär som vanligt och som det ska fungera, säger Johan Rahm.