Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
provrör i provrörsställ
Rättsmedicinalverkets årsredovisningen för 2022 har lämnats in till regeringen. Här kan du läsa hela!
mer

Läs Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2022

2023-02-22

Måndagen den 20 februari lämnade Rättsmedicinalverket över årsredovisningen för 2022 till regeringen. Vår berättelse från året visar bland annat att en tio år varaktig trend av stigande antal rättsmedicinska obduktioner. Nya metoder inom rättsgenetiken öppnar nya möjligheter, vår rättskemiska enhet får färre beställningar från Polismyndigheten och antalet rättspsykiatriska undersökningar ökade jämfört med 2021.

Rättsmedicinalverkets generaldirektör Lars Werkström kommenterar verksamhetsåret 2022:

– Jag kan konstatera att myndigheten under 2022 fortsatt tillhandahålla bedömningar och analyser av god kvalitet och med rimliga handläggningstider. Rättsmedicinalverket är en del av rättskedjan och påverkas av vad som händer i övriga samhället. Dödsfall med hög misstanke om bakomliggande brott innebär exempelvis ofta mer omfattande och resurskrävande obduktioner, vilket påverkar den delen av myndighetens verksamhet.

Några avslöjanden om RMV-året 2022

2022 utfördes 5 916 rättsmedicinska obduktioner inom den rättsmedicinska avdelningen. Det är en ökning med 189 stycken jämfört med 2021. Därmed fortsätter en tioårig trend av ökat antal rättsmedicinska obduktioner. Obduktioner avseende dödsfall med hög misstanke om bakomliggande brott som till exempel mord är ofta mer omfattande än andra obduktioner och vanligtvis deltar två läkare vid undersökningen. Under 2022 expedierades 285 obduktionsärenden förrättade av två läkare. Motsvarande antal 2021 och 2020 var 210 respektive 282. Det högre antalet obduktioner med två läkare kan bland annat bero på 2022 års ökning av antalet skjutningar med dödlig utgång.
När det gäller arbetet med att utfärda rättsintyg noteras en fortsatt minskning av genomförda kroppsundersökningar som underlag för intyget.

– Vi ser risker med att antalet rättsintyg baserade på kroppsundersökning minskar. Detta då ett sådant intyg kan utgöra viktig stödbevisning i en brottsutredning, särskilt i utredningar om våld i nära relationer där ord ofta står mot ord och det saknas annan bevisning. Denna typ av våldsbrott ger dock inte alltid upphov till vårdkrävande skador, vilket innebär att patientjournaler sällan utgör ett fullgott underlag för ett yttrande. En kroppsundersökning är därför ofta att föredra, säger generaldirektör Lars Werkström.

Antalet expedierade rättskemiska analysärenden till Polismyndigheten fortsätter att minska. Orsaken till minskningen är svårbedömd från Rättsmedicinalverkets sida. Beställningar från polisen på analyser relaterade till ringa narkotikabrott, eget bruk, och rattfylleriärenden har minskat. Antalet ärenden relaterade till våldsbrott har däremot ökat med 29 procent, men dessa ärenden utgör en liten andel av antalet ärenden från Polismyndigheten.

Nya rättsgenetiska metoder

Under 2022 infördes en ny metod för artbestämning baserad på dna-sekvensering som kan artbestämma både däggdjur och övriga ryggradsdjur. Den nya metoden kan även påvisa närvaro av flera arter i blandprover som innehåller dna från människa och en okänd art. En ytterligare ny metodik, rättsgenetiska uppslag, har implementerats för prediktion av ögon- och hårfärg samt prediktion av biogeografiskt ursprung.

Ökat antal kvinnor genomgår rättspsykiatriska undersökningar

Antalet rättspsykiatriska undersökningar varierar mellan åren. Efter ett par år av nedgång i ärendeflödet har antalet ärenden ökat under 2022. Förändringen beror främst på variationen av antalet häktade personer som genomgår en undersökning. Ungefär en fjärdedel av dem som undersöks är på fri fot.

Antalet kvinnor som genomgår rättspsykiatrisk undersökningen är relativt litet. Andelen kvinnor som undersöks har dock ökat från 13 procent 2020, 15 procent 2021 till 17 procent år 2022.

För ytterligare information:

Rättsmedicinalverkets presstjänst, telefon 010-483 42 30 alternativt jimmy.blomqvistlarsson@rmv.se