Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Bild på provrör i Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium i Linköping.
Arbete med provrör i Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium i Linköping.

Ny metod snabbar på analys av nya droger

mer 2023-06-28

När Folkhälsomyndigheten utreder klassning av nya substanser behövs ett vetenskapligt underlag som beskriver hur en substans verkar. Tidigare har det saknats system för att screena nya nätdroger. Inom ramen för ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten, Rättsmedicinalverket och Linköpings universitet har forskare satt upp en metod för att snabbt kunna mäta effekten av nya substanser.

I en artikel som publicerats i tidskriften Forensic Science International beskrivs metoden och resultatet av analyser av 17 misstänkt psykoaktiva cannabisliknande nätdroger. Resultatet av studien ger att 15 av 17 substanser visade sig kunna aktivera den så kallade cannabinoidreceptorn i kroppens celler.

Porträtt på Henrik Gréen, forskare på Rättsmedicinalverket och professor i forensiska vetenskaper vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Henrik Gréen, forskare på Rättsmedicinalverket och professor i forensiska vetenskaper vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

– I nära samarbete med Folkhälsomyndigheten har vi kunnat arbeta fram en process som gör att vi nu håller jämna steg med de nya substanser som kommer ut. Vi kan analysera nya droger och producera rapporter till Folkhälsomyndigheten ungefär i samma takt som nya substanser kommer ut på marknaden, säger Henrik Gréen, forskare på Rättsmedicinalverket och professor i forensiska vetenskaper vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper vid Linköpings universitet.

Klicka här för att läsa artikeln i Forensic Science International