Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-bild på logotyp i frostat glas på dörr
Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan.

Mer detaljerade utlåtanden i medicinska åldersbedömningar

mer 2021-06-11

I utvecklingsarbetet kring medicinska åldersbedömningar ser RMV nu en möjlighet att ytterligare differentiera utlåtandet om ålder. Fler studier med ett utökat vetenskapligt underlag och ytterligare statistiska beräkningar har medfört att myndigheten nu kan leverera svar uppdelade på fler möjliga kombinationer av resultat i undersökningarna.

I de medicinska åldersbedömningar som RMV gör på uppdrag av Migrationsverket undersöks två kroppsdelar, visdomständerna med röntgen och knäleden med magnetkamera. Att knä och tand inte har studerats tillsammans hos samma individ har bidragit till myndighetens restriktiva hållning till att väga samman resultaten och alltså inte svara med högre grad av sannolikhet när båda kroppsdelarna uppnått slutstadium.

I takt med att fler studier publicerats har förutsättningarna för fler och mer avancerade statistiska beräkningar förbättrats och myndigheten ser nu att det finns tillräcklig kunskap kring hur de två metoderna kan användas tillsammans för att ytterligare kunna differentiera utlåtanden.

Mer detaljerade utlåtanden kring olika undergrupper

I gruppen pojkar/män har RMV sedan tidigare kommunicerat att ca 10 procent av personer med kronologisk ålder nära 18 år (15-17,9 år) har en eller båda kroppsdelarna mogna och riskerar därmed att felbedömas. De nya beräkningarna förändrar inte detta. Statistiska beräkningar har dock möjliggjort mer detaljerade utlåtanden kring olika undergrupper.

Fortsättningsvis kommer RMV att i underlaget till Migrationsverket svara ut med olika grad av sannolikhet för att en person är under eller över 18 år beroende på vilken kombination av resultat de två olika undersökningarna ger. På RMV:s hemsida kan du läsa mer om metoderna för medicinska åldersbedömningar.

En uppdaterad metodbeskrivning finns publicerad på RMV:s hemsida där mer detaljerad information om utlåtandena presenteras.