Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
illustration av virus i grönt

RMV och Covid-19

mer 2020-03-19

Rättsmedicinalverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer i arbetet rörande spridningen av Coronaviruset. I dagsläget pågår verksamheten utan några större förändringar. Detta kan dock komma att förändras beroende på hur smittspridningen utvecklas.

Myndigheten följer löpande utvecklingen och gör dagligen nya bedömningar om läget och vilka konsekvenser det ger för verksamheten.

Risken för smittspridning i samband med obduktionsarbete betraktas som liten.  Arbetet i obduktionssalen bedrivs alltid utifrån antagandet att kropparna som genomgår rättsmedicinsk obduktion kan bära på smittosamma sjukdomar. Våra arbetssätt och skyddsrutiner avspeglar detta.

Avdelningen för rättskemi och rättsgenetik hanterar stora mängder av urin- och blodprover. Det finns alltid en risk att sådana prover bär på olika typer av smitta. Dessa processer är därför redan säkra ur ett smittspridningsperspektiv. Spridningen av Coronaviruset föranleder inga ytterligare åtgärder.

Inom den rättspsykiatriska verksamheten har ett antal åtgärder vidtagits för att förhindra smittspridning, både bland de intagna och de som besöker verksamheten. Bland annat har rutiner etablerats om någon intagen uppvisar symptom.

Rättsmedicinalverkets reception vid huvudkontoret har begränsat öppettiderna till mellan 9 och 11. Kontakta gärna växeln för att komma i kontakt med myndigheten. Kontaktuppgifter till RMV:s olika verksamheter hittar du här.

För polisen gäller särskilda rutiner rörande rättsmedicinska undersökningar och kroppsundersökningar.