Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo

Ny forskning: Längre vårdtider inom rättspsykiatrin

mer 2023-04-18

Studien, som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Frontiers in Psychiatry, visar att individer som döms till rättspsykiatrisk vård har en längre genomsnittlig vårdtid än vad tidigare beräkningar har visat. Skillnaden förklaras med tillämpningen av ett beräkningssätt som tar hänsyn till vårdtiden för de personer som inte ännu blivit utskrivna.

– Tidigare beräkningar har endast utgått från utskrivna patienter, vilket har lett till att individer med väldigt långa vårdtider som fortfarande är kvar i vården inte räknats med. Det är klart att tiderna blir kortare om man inte räknar med dem som förblir inskrivna allra längst, och jag är glad att vi nu kommer närmare en mer sanningsenlig bild, säger Thomas Masterman, överläkare i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket tillika docent och adjungerad lektor vid Karolinska Institutet, som leder forskargruppen som gjort studien.

Forskargruppen har tittat på vårdtiden för personer som dömdes till rättspsykiatrisk vård mellan åren 2009 och 2019. Studien visar att dessa personer hade en genomsnittlig vårdtid – i både sluten- och öppenvård – på ungefär 7 år och 6 månader. Det ska jämföras med den tidigare beräknade tiden på 5 år och 9 månader. Allra längst vårdtid har personer som dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

– Tidigare har man baserat beräkningar av genomsnittliga vårdtider på data från patienter som redan har blivit utskrivna från vården, oftast genom att beräkna deras medelvårdtid. Vi har valt att använda en annan statistisk metod – så kallad överlevnadsanalys – som möjliggör att räkna in även tid från patienter som inte har hunnit bli utskrivna, utvecklar Thomas Masterman.

Nästa steg för forskargruppen är att jämföra vårdtiden inom rättspsykiatrin med fängelsestraff för motsvarande brottslighet, samt hur dessa två grupper skiljer sig avseende återfall i brott.

Studien i sammanfattning

– I Sverige döms de flesta lagöverträdare som bedöms lida av en allvarlig psykisk störning till rättspsykiatrisk vård. En sådan påföljd är inte tidsbestämd, utan vårdtiden påverkas av en rad faktorer och varierar påtagligt mellan individer.

– Tidigare studier har försökt uppskatta genomsnittlig vårdtid vid rättspsykiatrisk vård genom att utgå från patienter som redan har skrivits ut från rättspsykiatrin, vilket resulterat i underskattning av vårdtider, då individer med väldigt långa – fortfarande pågående – vårdtider exkluderats.

– I den nu publicerade studien presenteras en lämpligare, mer intuitiv beräkning av genomsnittliga vårdtider. Den utvärderar också frekvens av återfall i våldsbrott och annan brottslighet efter utskrivning från den svenska rättspsykiatriska vården.

– Med den nya beräkningsmetoden visar det sig att genomsnittliga vårdtider inom rättspsykiatrin är längre än vad tidigare beräkningar antytt.