Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
händer med handskar som håller i provrör
Foto: JKF Photo
mer

Färre förgiftningsdödsfall men fortsatt många fall med oxikodon och buprenorfin

2022-12-15

Under 2021 minskade antalet dödsfall som kan härledas till förgiftningar till 723 stycken, vilket är en minskning från 781 året innan. Antalet heroinrelaterade dödsfall minskar, samtidigt som antalet dödsfall med opioiderna oxikodon och buprenorfin fortsätter att ligga på en hög nivå. 

Rättsmedicinalverket redovisar varje år statistik över de vanligaste läkemedel eller droger som, antingen ensamt eller i kombination med andra substanser, bedömts varit bidragande till att personer avlidit. Sammanställningen utgår från de obduktionsärenden där det genomförts rättskemiska analyser och där läkemedlet eller drogen i fråga har kunnat påvisas i blod vid analyserna.

Bedömningen av vilka läkemedel eller droger som har varit bidragande till förgiftningen är i sin tur baserat på en genomgång av uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapporten.

Nu är sammanställningen för 2021 års obduktionsärenden färdigställd. Den visar att det totala antalet förgiftningsdödsfall har minskat från 781 för år 2020 till 723 för 2021 samt att dödsfall där heroin bedömts ha orsakat dödsfallet minskat från 95 till 67 mellan samma år. Sammanställningen visar att oxikodon och buprenorfin är de vanligaste läkemedlen vid förgiftningar med dödlig utgång.

Oxikodon och buprenorfin är smärtstillande preparat, men buprenorfin används även vid behandling av opioidberoende.

– Även om antalet heroinförgiftningar minskar, är gruppen opioder som helhet fortsatt mycket vanliga i förgiftningsdödsfall. Den höga förekomsten av opioder i dödliga förgiftningar ses även hos våra nordiska grannar såväl som i resten av Europa, säger Carl Söderberg, rättsläkare och klinisk farmakolog vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

Antal förgiftningsdödsfall för de 10 vanligaste substanserna (läkemedel/droger) som bedömts* som bidragande till dödsfallet, och där substansen i fråga har påvisats i blod. Antal ärenden uppdelade på obduktionsår.

År 2021 2020 2019 2018
Antal förgiftningar (läkemedel/droger) 723 781 832 824
Oxikodon 100 103 90 81
Buprenorfin 87 88 64 88
Aprazolam 73 85 68 61
Heroin 67 95 108 94
Alimemazin 64 68 80 88
Tramadol 58 56 61 77
Zopiklon 58 52 69 67
Propiomazin 43 44 55 55
Amfetamin 41 56 47 46
Pregablin 41 39 39 40

Notera att flera substanser kan ha varit bidragande i samma dödsfall och att samma ärende därför kan förekomma på flera rader. 

* Bedömningen är baserad på uppgifter från dödsorsaksintyget och/eller obduktionsrapport.

Vill du veta mer om förgiftningar? Lyssna på Rättsmedicinalverkets podcast ”Döden, hjärnan och kemisten” och avsnittet om förgiftningar.

För ytterligare statistik från Rättsmedicinalverket: https://www.rmv.se/om-oss/forskning/statistik/