Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Vanligt med förekomst av alkohol och läkemedel i drunkningsolyckor

mer 2021-06-17

Rättsmedicinalverket har gått igenom alla drunkningsolyckor mellan 2015-2020. Sammanlagt 597 dödsfall har under den tiden skett till följd av drunkningsolycka i vattendrag, sjö, hav eller pool. I cirka 32% av fallen förekom alkohol i blodet och i 65 % av fallen hittades förekomst av minst ett läkemedel eller drog.

Rättsmedicinalverket utför cirka 5 000 rättsmedicinska obduktioner varje år där syftet är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken. Dit hör fall som till exempel mord, självmord, olyckor eller oväntade dödsfall.

Cirka 100 personer avlider i drunkningsolyckor varje år

I en genomgång av antalet drunkningsolyckor mellan år 2015-2020 framkommer bland annat att det i genomsnitt avlider cirka 100 personer varje år men att det skiljer lite mellan olika år. Högsta siffran är från 2018 då 130 personer avled, något som kan förklaras med det varma vädret det året. Drunkningsolyckor sker dock över hela året, främst under sommarmånaderna förstås, men även ett ganska stort antal under vinter, vår och höst.

Övervägande andel män som avlider

I över 80 % av fallen är det män som avlider i drunkningsolyckor och främst förekommande är det i ålderskategorin 55-74 år. Drunkningsolyckor bland barn är ovanligare, cirka 6 % av alla drunkningsolyckor skedde i kategorin 0-14 år.

Samband mellan alkohol och drunkningsolyckor

I majoriteten av alla dödsolyckor gör Rättsmedicinalverket en rättskemisk analys av blodet hos de avlidna. I genomgången över olyckorna mellan 2015-2020 konstateras att alkohol förekommer i cirka 32 % av fallen. I hela 20% av fallen förekom det mer än 2 promille alkolhol i blodet.

Carl Söderberg– Har man 2 promille alkohol i blodet så är man som regel ordentligt påverkad, säger Carl Söderberg, rättsläkare och forskare inom rätttskemi.

– En hög alkoholkoncentration innebär att man dels har lättare att hamna i vattnet genom exempelvis fall eller riskartat beteende, men också att man har svårare att klara sig i vattnet på grund av exempelvis försämrad balans och koordination

Läkemedel och droger vanligt förekommande fynd

Även läkemedel och droger är vanligt förekommande fynd i avlidna i drunkningsolyckor. I 65% av fallen förekom fynd av minst ett läkemedel eller drog. En slutsats man kan dra är att det är många äldre som avlider i drunkningsolyckor och dessa personer oftast använder sig läkemedel.

– Det är viktigt att poängtera att det inte är säkert att ett läkemedel direkt orsakar en drunkning, utan kan ibland istället ge information om annan sjukdom som kan vara en bidragande orsak i drunkningen. Närvaron av hjärtmedicin behöver exempelvis inte vara farlig i sig, men kan ge indikation om en bakomliggande sjukdom som kan försvåra för en person att klara sig vid ett olyckstillbud, säger Carl Söderberg.

– Andra läkemedel, såsom opioder och bensodiazepiner, kan i höga koncentrationer ha en hämmande effekt på de centrala nervsystemet, och då mer direkt bidra till ett drunkningsdödsfall. Kombinationer av flera läkemedel med hämmande effekter på det centrala nervsystemet, eller samtidigt intag av alkohol, ger en ökad risk för påverkan och därmed ökad risk att inte kunna reda ut en olyckssituation.

Skillnad geografiskt

Region Stockholm och Region Västra Götaland är de två regioner med flest antal dödsfall till följd av drunkningsolyckor. Men om man jämför med befolkningsmängden i regionerna sker det flest dödsfall till följd av drunkningsolyckor i Region Norrbotten. Region Skåne har trots sin stora befolkningsmängd relativt få dödsfall till följd av drunkningsolyckor.