Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm

Rättspsykiatriska undersökningar för personer som inte är häktade skjuts upp

mer 2020-04-14

För personer som inte är häktade bedömer Rättsmedicinalverket att rättspsykiatriska undersökningar för tillfället inte kan genomföras. Orsaken till ställningstagandet är att minska risken för smittspridning av covid-19 och gäller tills vidare, men kommer att löpande omprövas.

Rättspsykiatriska undersökningar genomförs på två orter i Sverige, i Stockholm och Göteborg. Dessutom genomförs paragraf 7-undersökningar också i Umeå och i vissa fall även på andra orter. De personer som genomgår undersökningar och inte är häktade behöver resa till eller inom någon av dessa orter.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att begränsa resande och smittspridningen ser olika ut i olika delar av landet. Därför har Rättsmedicinalverket kommit fram till bedömningen att det inte ska genomföras undersökningar av personer som inte är häktade. Vid resor riskerar smitta att spridas från områden med större smittspridning till områden där smittspridning idag har kunnat hållas på en lägre nivå. I ställningstagandet har också vägts in att det finns risk att smitta kommer in på de rättspsykiatriska enheterna genom utredningar av personer som inte är häktade och kan bära på smittan.

Ställningstagandet gäller både rättspsykiatriska undersökningar och paragraf 7-undersökningar.

Under 2019 genomförde Rättsmedicinalverket 573 rättspsykiatriska undersökningar. 142 av dessa gällde personer som inte var häktade. Samma år genomfördes 1242 paragraf 7-undersökningar. Av dessa var 411 personer inte häktade.

Ställningstagandet kommer att genomföras genom att Rättsmedicinalverket söker anstånd från domstolarna för samtliga ärenden som rör undersökningar av personer som inte är häktade.
Detta ställningstagande kommer löpande att omprövas och så fort det är möjligt ur ett smittspridningsperspektiv kommer undersökningarna att återupptas.

Det är domstolarna som avgör om de beviljar en ansökan om anstånd och därför kan det i undantagsfall bli aktuellt att genomföra undersökningar i fall där domstolar anser att det finns särskilda skäl att avslå RMV:s ansökan.