Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Paraffininbäddad vävnad vid rättsmedicin Linköping
Paraffininbäddad vävnad vid rättsmedicin i Linköping

Regeringen ger Rättsmedicinalverket ett tydligt uppdrag att forska

mer 2020-05-25

Rättsmedicinalverket (RMV) får nu stöd av regeringen för att bedriva aktiv forskning. För en expertmyndighet som RMV är det viktigt att kunna forska fram ny kunskap och driva utvecklingen framåt inom sina egna expertområden.

Det är Rättsmedicinalverket som har bett regeringen om ett ändrat forskningsuppdrag. Myndighetens forskningsstrateg, Robert Kronstrand, har tillsammans med rättsenheten och myndighetens avdelningar, tagit fram det underlag som regeringen har haft inför beslut.

– Tidigare har vår instruktion varit att bedriva utvecklingsarbete och ge stöd åt forskning. Det vi nu har fått är ett uttryckligt forskningsuppdrag, alltså författningsstöd att själva bedriva forskning och det är jättebra, säger Robert Kronstrand.

Den nya formuleringen fastslår att Rättsmedicinalverket ska särskilt ansvara för utvecklingsarbete, forskning och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten.

Vad i huvudsak skiljer det nya uppdraget mot det gamla?

– RMV har tidigare haft överenskommelser med svenska universitet att de ska bedriva forskning inom våra fyra verksamhetsområden, rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Det kommer vi att fortsätta ha, men vårt uppdrag förtydligas nu så att vi också ansvarar för att själva bedriva forskning som är av betydelse för oss.

Rättsmedicinalverkets generaldirektör, Lars Werkström, välkomnar regeringens beslut.

– Forskningen är av stor betydelse för att långsiktigt säkerställa Rättsmedicinalverkets expertroll. Förändringen av instruktionen visar att även regeringen anser att forskning är en viktig del av vårt uppdrag, säger Lars Werkström.

Förändringar gjordes i §2 och §5 för; Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket. Regeringen antog ändringen på sammanträdet den 20 maj 2020.

Den nya instruktionen träder i kraft från den 1 juli 2020.