Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto: JKF Photo
mer

Snabbare lagföring blir permanent

2023-01-18

Efter en lång tid av piloter och gradvis upptrappning kommer arbetssättet snabbare lagföring nu att bli permanent och gälla hela landet. För Rättsmedicinalverket innebär det att allt fler rättskemiska ärenden kommer hamna i snabbspåret.

Rättsmedicinalverkets deltagande i arbetssättet snabbare lagföring innebär att myndigheten prioriterar vissa ärenden för att få en kortare handläggningstid. I praktiken handlar det om att påskynda processen avseende rättskemiska undersökningar i ärenden som rör ringa narkotikabrott och rattfylleri. Fredrik Kugelberg, enhetschef på utredningsenheten i Linköping, har varit med sedan starten 2018 och deltagit som expert i den statliga utredning som föreslog ett permanentande.

– Vi har jobbat kontinuerligt med att effektivisera flöden och göra förbättringar i arbetsmetoder. Inom den rättskemiska laboratorieenheten har förbättringar i analysprocessen skett löpande för att möta upp målen i försöksverksamheten. Det har gett en bra effekt för alla ärenden från polisen, säger Fredrik Kugelberg.

Snabbare lagföring är en arbetsmetod där flera myndigheter i rättskedjan samverkar och där målet är att avsevärt förkorta tiden från brott till dom för enklare brottslighet. Arbetsmetoden har inneburit olika förändringar i arbetsmetoder på de rättsvårdande myndigheterna. På Rättsmedicinalverket har det behandlats inom ramen för den ordinarie verksamheten.

– En viktig del i det interna arbetet har varit att förebygga möjliga undanträngningseffekter. Fler ärenden som ska hanteras med förtur riskerar nämligen att leda till längre handläggningstider för övriga ärenden, till exempel ärenden från Kriminalvården, säger Fredrik Kugelberg.

Inför utbyggnaden av försöksverksamheten har Rättsmedicinalverket också varit involverad i utbildningen av arbetssättet.

– En positiv effekt av det här arbetet är en ökad samverkan med ingående myndigheter. Vi har varit med på polisens utbildningar, vilket också skapat en bättre kontaktyta gentemot polisen, säger Fredrik Kugelberg.

 

Inkomna ärenden snabbare lagföring

PeriodFrånInkom
antal
(st)
Medelhand-läggningstid (dagar)Medianhand-läggningstid (dagar)Antal ringa narkotikabrott
(st)
Antal
rattfylleri
(st)
Antal
våldsbrott
(st)
180129-181231PO Sthlm nord2518616289-
190101-191231PO Sthlm nord127176886385-
200101-201231Region Sthlm43196532011118-
210101-211231Polisen8134655660244430
220101-221130Polisen12406768361394897
Antal inkomna ärenden snabbare lagföring till Rättsmedicinalverket till och med 30 november 2022. De 12 406 inkomna snabbspårsärendena 2022 motsvarar 27 % av alla ärenden från polisen.