mer

6-acetylmorfin i blod

Analysen sker i två steg. Först utförs en screening med immunokemisk teknik. Positiva resultat verifieras med metoden som följer.

Metod - M26

Metoden bygger på gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).

Provtagning och remiss

Vid blodanalys används alltid helblod. Provröret ska i första hand innehålla natriumfluorid(rör för glukos eller laktat) och i andra hand heparin eller EDTA.
Minst 8 ml måste skickas in. Använd inte gelrör.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.