FaderskapsundersökningPappa med barn

Enligt svensk lag har socialnämnderna skyldighet att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta då barnet föds. Detta gäller fram till dess barnet fyller 18 år. Antingen kan mannen bekräfta faderskapet, eller så fastställs faderskapet i ett domslut. En DNA-undersökning kan begäras av någon av parterna innan faderskapet är fastställt.

Länk till Föräldrabalk (1949:381)

Vid en faderskapsundersökning där mor, barn och en eller flera män ingår analyserar rättsgenetik hur olika anlag går i arv från föräldrar till barn. Ett barn ärver hälften av sina arvsanlag från sin mor och hälften från sin far. Barnets anlag ska kunna återfinnas hos båda föräldrarna. De anlag som inte är gemensamma mellan mor och barn måste komma från barnets far. En man som saknar dessa anlag kan inte vara far till barnet. Om anlagen återfinns hos en undersökt man är sannolikheten mycket stor att han är far till barnet. Varje år utreder rättsgenetik faderskapet för cirka 2000 barn i Sverige.

Med dagens DNA-teknik kan faderskap bedömas med mycket hög tillförlitlighet. Uteslutningskapaciteten beräknas i varje enskilt ärende och är ett mått på undersökningens säkerhet. Analyserna vid rättsgenetik uppnår en uteslutningskapacitet på 99,99% eller högre, det vill säga de kan utesluta 9999 av 10000 felaktigt utpekade män.

 


Ansvarig för denna sida: Kerstin Montelius


Uppdaterad: 2016-01-20

Skriv ut