I laboratiet på rättsgenetik


RättsgenetikRättsgenetikens uppdrag är faderskapsundersökningar, släktutredningar och identifiering av avlidna. Med hjälp av DNA-teknik utför laboratoriet analyser med mycket hög tillförlitlighet.

Varje år utreder rättsgenetik faderskapet för cirka 2000 barn i Sverige. Ofta är det kommunernas socialnämnder som beställer undersökningen, men beställningen kan också komma från en domstol eller privatperson. Rättsgenetik utför också lika många släktutredningar på uppdrag av Migrationsverket i familjeåterföreningsärenden.

För samtliga typer av genetiska utredningar krävs att alla inblandade är informerade. I ärenden som initierats av en socialnämnd eller domstol är samtliga inblandade skyldiga att medverka. I privata ärenden måste alla berörda ge sitt samtycke.

Det rättsgenetiska laboratoriet utför också DNA-identifieringar i samarbete med de rättsmedicinska avdelningarna i Sverige och polisen. DNA-prov från den avlidna jämförs med förmodade släktingars DNA för att få ett underlag för att fastställa identiteten. Det rättsgenetiska laboratoriet ingår också i ett ständigt pågående samarbete med polis, rättsmedicin och rättsodontologi för att förbättra metoder och rutiner att snabbt kunna vara behjälpliga i händelse av en katastrof där identifiering kan bli aktuellt. Rättsgenetiken deltog t.ex i identifieringsarbetet efter tsunamikatastrofen i Sydostasien, annandagen 2004.

Alla prov som inkommer till avdelningen analyseras vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

För alla typer av släktutredningar som utförs på rättsgenetiska laboratoriet, granskas enbart den del av arvsmassan som ger neutral information. Ingen information om ärftliga sjukdomar kommer fram i analysen.

Klicka här för Frågor och svar om olika utredningar.


Ansvarig för denna sida: Kerstin Montelius


Uppdaterad: 2015-09-18

Skriv ut