Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Medicinska åldersbedömningar i asylärenden

I asylärenden är åldern en viktig faktor. Asylsökande som hävdar att de är barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Om de saknar identitetshandlingar och inte kan styrka sin ålder på annat sätt har de möjlighet att göra en medicinsk åldersbedömning. Det är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder.

Se filmen på fler språk:
Arabiska
Dari
Pashto
Somaliska
Tigrinja

I FN:s konvention om barns rättigheter slås fast att personer under 18 år är barn. I föräldrabalken framgår också att den som är under 18 år är underårig och omyndig. Inom ramen för asylprocessen räknas en person som är under 18 år som ett barn. Att räknas som barn har betydelse för hur ansökan om asyl bedöms. Alla asylsökande barn har också rätt till skolgång, sjukvård och särskilt stöd. Det är därför viktigt att kunna bedöma om en person är under eller över 18 år.

Åldersbedömning

I asylärenden gör Migrationsverket en åldersbedömning. Om Migrationsverket bedömer att det finns orsak att ifrågasätta att den är asylsökande är under 18 år ska de informera den sökande om möjligheten att stödja uppgifterna om sin ålder med hjälp av en medicinsk åldersbedömning.

Undersökningen ger ytterligare underlag inför bedömningen om den asylsökande har gjort sin identitet, och därmed även sin ålder, sannolik och är att betrakta som vuxen eller barn. Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska utlåtande om ålder är ett av flera bevismedel i ärendet som sedan vägs in i Migrationsverkets samlade bedömning om sökanden är under 18 år.

Vårt uppdrag

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar. I asylärenden kan därför Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar av Rättsmedicinalverket. Undersökningen sker enbart efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket har inte några uppgifter om den asylsökandes uppgivna eller registrerade ålder, eller när personen kom till Sverige.

I asylärenden är det enbart Migrationsverket som kan begära medicinska åldersbedömningar av oss på Rättsmedicinalverket.

Se bild på processen

 

Medicinska metoder för att bedöma ålder

Medicinsk åldersbedömning är bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Rättsmedicinalverkets medicinska åldersbedömningar för att avgöra om en person är under eller över 18 år bygger på en bedömning utifrån två undersökningar:

  • röntgenundersökning av visdomständer
  • magnetkameraundersökning av knäled

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.