I laboratoriet på rättsmedicin


RättsmedicinRättsmedicin handlar oftast om att hitta dödsorsaken när en människa avlidit oväntat eller som polisen bedömer på ett onaturligt sätt. För att få experthjälp att reda ut vad som hänt kan polis och åklagare vända sig till våra specialister i rättsmedicin. Sex avdelningar finns på platser runt om i Sverige – Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Varje år får avdelningarna tillsammans fler än 5 000 sådana uppdrag.

Uppdragsgivaren kan begära tre typer av undersökningar av avlidna: rättsmedicinsk likbesiktning, rättsmedicinsk obduktion och s.k. utvidgad rättsmedicinsk obduktion. Polis- eller åklagarmyndighet avgör vilket som är aktuellt i varje specifikt fall. Om man misstänker brott utförs alltid en utvidgad obduktion.

Att utföra en rättsmedicinsk obduktion kan ta mellan någon timme upp till drygt en arbetsdag, beroende på fallets komplexitet. För analyser av blod eller andra kroppsvätskor vänder sig läkaren till Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi i Linköping. När brott kan ligga bakom ett dödsfall besöker rättsläkaren fyndplatsen.

Rättsläkare utfärdar rättsintyg baserade på undersökningar på personer som överlevt allvarliga vålds- och sexualbrott. Även gärningsmannen undersöks, och samtliga skador dokumenteras och bedöms.  Rättsintyget används i polisens fortsatta brottsutredning. Rättsmedicinalverket gör cirka 3 000 kroppsundersökningar på offer och misstänkta varje år.


Uppdaterad: 2009-05-07

Skriv ut