Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Alkohol i urin

Analysen sker i två steg. Först utförs en screening med enzymatisk teknik. Positiva resultat verifieras med metoden som följer.

Metod - H011

Metoden bygger på gaskromatografi (HS-GC-FID).

I metoden ingår etanol, metanol, aceton och isopropanol. Provrör måste innehålla tillsats av fluorid.

Provtagning och remiss

Urinen hälls i ett 10 ml provrör med skruvkork, till ca 1 cm från kanten.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Polis och Kriminalvård har eget provtagningsmaterial.

Ackreditering

Denna substans ingår i ackrediteringen.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Undvik att skicka prover fredagar eller annan dag innan helg. Försändelsen lämnas till ett postombud.