mer

Buprenorfin i hår

Analysen sker i två steg. Först utförs en screening med vätskekromatografi-masspektrometri (LC-TOF). Positiva resultat verifieras med metoden som följer.

Metod - L74

Metoden bygger på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS-MS).

Vid verifiering lämnas även svar på metaboliten norbuprenorfin.

Provtagning och remiss

Kontakta alltid rättskemi innan provtagning för att få tillgång till provtagningsset samt inloggningsuppgifter för provtagningsanvisningar och remiss.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Förvaring och transport

Provet förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.