mer

Etylglukuronid i hår

Metod - L46

Metoden bygger på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-MS-MS).

Provtagning och remiss

Kontakta alltid rättskemi innan provtagning för att få tillgång till provtagningsset samt inloggningsuppgifter för provtagningsanvisningar och remiss.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Förvaring och transport

Provet förvaras i rumstemperatur i väntan på transport.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.