Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Kokain i blod

Analysen sker i två steg. Först utförs en screening med immunokemisk teknik. Positiva resultat verifieras med metoden som följer.

Metod - L082

Metoden bygger på gaskromatografi-masspektrometri (GC-MS).

Vid verifiering lämnas även svar på metaboliten bensoylekgonin

Provtagning och remiss

Vid blodanalys används alltid helblod. Provröret ska i första hand innehålla natriumfluorid och i andra hand heparin eller EDTA.
Minst 8 ml måste skickas in. Använd inte gelrör.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Ackreditering

Denna substans ingår i ackrediteringen.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Undvik att skicka prover fredagar eller annan dag innan helg. Försändelsen lämnas till ett postombud.