Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Kreatinin i urin

mer

Metod - I049

Metoden bygger på spektrofotometri.

Kreatinin är en kroppsegen substans som utsöndras i urinen. Kreatininkoncentrationer under än 0,25 mg/ml kan bero på utspädning av prov eller en tillfälligt ökad urinproduktion.

Provtagning och remiss

Urinen hälls i ett 10 ml provrör med skruvkork, till ca 1 cm från kanten.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Polis och Kriminalvård har eget provtagningsmaterial.

Ackreditering

Denna substans ingår i ackrediteringen.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Undvik att skicka prover fredagar eller annan dag innan helg. Försändelsen lämnas till ett postombud.