Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Nya psykoaktiva substanser i blod (Internetdroger)

Metod - T8

Metoden bygger på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-QTOF).

Provtagning och remiss

Vid blodanalys används alltid helblod. Provröret ska i första hand innehålla natriumfluorid(rör för glukos eller laktat) och i andra hand heparin eller EDTA.
Minst 8 ml måste skickas in. Använd inte gelrör.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Undvik att skicka prover fredagar eller annan dag innan helg. Försändelsen lämnas till ett postombud.

Substanser som ingår i denna metod

 • 1-(2-metylbensyl)-piperazin i blod
 • 1-(3-metylbensyl)-piperazin i blod
 • 1-(4-metylbensyl)-piperazin i blod
 • 1p-LSD i blod
 • 2-aminoindan (2-AI) i blod
 • 2-DPMP (desoxypipradrol) i blod
 • 2-Fluoramfetamin (2-FA) i blod
 • 2-Fluormetamfetamin (2-FMA) i blod
 • 2-fluorodesklorketamin i blod
 • 2-MEC (2-metyletkatinon) i blod
 • 2-MeO-metkatinon i blod
 • 2-metylamfetamin i blod
 • 2-Metylmetkatinon (2-MMC) i blod
 • 2,3-DMEC i blod
 • 25B-NBF i blod
 • 25B-NBOMe i blod
 • 25C-NBOMe i blod
 • 25D-NBOMe i blod
 • 25G-NBOMe i blod
 • 25H-NBOMe i blod
 • 25I-NBF i blod
 • 25I-NBMD i blod
 • 25I-NBOH i blod
 • 25I-NBOMe i blod
 • 25N-NBOMe i blod
 • 2C-B i blod
 • 2C-C i blod
 • 2C-D i blod
 • 2C-E i blod
 • 2C-I i blod
 • 2C-T i blod
 • 2C-T-2 i blod
 • 2C-T-4 i blod
 • 2C-T-7 i blod
 • 3-Fluoramfetamin (3-FA) i blod
 • 3-Fluormetamfetamin (3-FMA) i blod
 • 3-Fluormetkatinon (3-FMC) i blod
 • 3-fluorofenmetrazin i blod
 • 3-kloroetkatinon i blod
 • 3-klorometkatinon (3-CMC) i blod
 • 3-MEC (3-metyletkatinon) i blod
 • 3-MeO-metkatinon i blod
 • 3-MeO-PCE i blod
 • 3-MeO-PCMo i blod
 • 3-MeO-PCP i blod
 • 3-metylbufedron (3-MeMABP) i blod
 • 3-Metylmetkatinon (3-MMC) i blod
 • 3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP) i blod
 • 3,4-dimetoxi-alfa-PHP i blod
 • 3,4-DMMC (3,4-dimetylmetkatinon) i blod
 • 3F-4-metyl-alfa-PVP i blod
 • 3F-alfa-PiHP i blod
 • 3F-alfa-PVP i blod
 • 3F-N-etylnorhexedron i blod
 • 4-AcO-DiPT i blod
 • 4-APB i blod
 • 4-CEC (4-kloroetkatinon) i blod
 • 4-etylmetkatinon (4-EMC) i blod
 • 4-Fluoramfetamin (4-FA) i blod
 • 4-Fluormetamfetamin (4-FMA) i blod
 • 4-fluoro-butyrfentanyl i blod
 • 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) i blod
 • 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF) i blod
 • 4-HO-MiPT i blod
 • 4-kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF) i blod
 • 4-klorometkatinon (4-CMC) i blod
 • 4-MEC (4-metyletkatinon) i blod
 • 4-MeO-alfa-PEP i blod
 • 4-MeO-alfa-POP i blod
 • 4-MeO-PCP i blod
 • 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) i blod
 • 4-metyl-alfa-PiHP i blod
 • 4-metyl-NiPP i blod
 • 4-metylamfetamin (4-MA) i blod
 • 4-metylbufedron (4-MeMABP) i blod
 • 4-Metylmetamfetamin (4-MMA) i blod
 • 4-metylpentedron i blod
 • 4-MTA (4-Metyltioamfetamin) i blod
 • 4,4-dimetylaminorex i blod
 • 4Cl-alfa-PPP i blod
 • 4Cl-alfa-PVP i blod
 • 4F-3-metyl-alfa-PVP i blod
 • 4F-alfa-PEP i blod
 • 4F-alfa-PHP i blod
 • 4F-alfa-PiHP i blod
 • 4F-alfa-POP i blod
 • 4F-alfa-PVP i blod
 • 5-APB i blod
 • 5-APDB i blod
 • 5-DBFPV i blod
 • 5-EAPB i blod
 • 5-IAI i blod
 • 5-IT i blod
 • 5-MAPB i blod
 • 5-MeO-AMT i blod
 • 5-MeO-DiPT i blod
 • 5-MeO-DMT i blod
 • 5-MeO-MiPT i blod
 • 6-APB i blod
 • 6-APDB i blod
 • 6-EAPB i blod
 • 6-MAPB i blod
 • A2 (bensylpiperazin) i blod
 • acetylfentanyl i blod
 • AH-7921 i blod
 • akrylfentanyl i blod
 • alfa-D2PV (1,2-difenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on) i blod
 • alfa-PBP i blod
 • alfa-PBT i blod
 • alfa-PCYP i blod
 • alfa-PEP (PV8) i blod
 • alfa-PHP i blod
 • alfa-PiHP i blod
 • alfa-PNP i blod
 • alfa-POP (PV9) i blod
 • alfa-PPP i blod
 • alfa-PVP i blod
 • alfa-PVT i blod
 • allyleskalin i blod
 • AMT (a-metyltryptamin) i blod
 • Bensedron i blod
 • Bensokain i blod
 • Bentazepam i blod
 • beta-etylmetkatinon (pentedron) i blod
 • bk-2C-B i blod
 • BMDP (1-(1,3-bensodioxol-5yl)-2-(bensylamino)propan-1-on) i blod
 • Brefedron i blod
 • Bromadolin (U-47931e) i blod
 • bromo-dragonfly i blod
 • bufedron i blod
 • butylon i blod
 • butyrfentanyl i blod
 • C30-NBOMe i blod
 • Cyklopropylfentanyl i blod
 • deskloretizolam i blod
 • dibutylon i blod
 • dietylpropion (amfepramon) i blod
 • difenidin i blod
 • difenylprolinol (D2PM) i blod
 • diklazepam i blod
 • diklofensin i blod
 • dimetokain i blod
 • DiPT i blod
 • DMAA i blod
 • DMT i blod
 • DOC i blod
 • DOET i blod
 • DOM i blod
 • efedrin i blod
 • efedron (metkatinon) i blod
 • efenidin i blod
 • Efylon i blod
 • etizolam i blod
 • Etonitazen i blod
 • etylfenidat i blod
 • etylkatinon i blod
 • etylon i blod
 • eutylon i blod
 • Fencyklidin (PCP) i blod
 • Fenmetrazin i blod
 • Fentermin i blod
 • Flefedron (4-FMC) i blod
 • Flubromazepam i blod
 • Flubromazolam i blod
 • Furanylfentanyl (FuF) i blod
 • glaucin i blod
 • HDEP-28 i blod
 • HDMP-28 i blod
 • Hydroxiamfetamin i blod
 • Isopentedron i blod
 • Isopropylfenidat i blod
 • Kamfetamin i blod
 • Katinon i blod
 • Klonazolam i blod
 • mCPP i blod
 • MDAI i blod
 • MDAT i blod
 • MDPBP i blod
 • MDPHP i blod
 • MDPiHP i blod
 • MDPPP i blod
 • MDPV i blod
 • Mefedron (4-MMC) i blod
 • Meftetramin (MTTA) i blod
 • Meklonazepam i blod
 • MeOPP i blod
 • Meskalin i blod
 • Metedron (4-MeO-metkatinon) i blod
 • Metiopropamin (MPA) i blod
 • Metonitazen i blod
 • Metoxetamin (MXE) i blod
 • Metoxyfenidin i blod
 • Metoxyketamin i blod
 • Metylendioxyetyl-amfetamin (MDEA) i blod
 • Metylfenidat i blod
 • Metylon i blod
 • Mexedron (4-MMC-OMe) i blod
 • Mitragynin i blod
 • MPHP i blod
 • MPPP i blod
 • MT-45 i blod
 • MTTA (meftetramin) i blod
 • N-etyl-4-metylnorpentedron i blod
 • N-etylbufedron (NEB) i blod
 • N-etylnorhexedron (NEH) i blod
 • N-etylnorketamin i blod
 • N-isopropylnorhexedron(NiPH) i blod
 • N-isopropylpentedron (NiPP) i blod
 • N-metyl-2-aminoindan i blod
 • N,N-dipropyltryptamin (DPT) i blod
 • Nafyron i blod
 • Nimetazepam i blod
 • Norefedrin i blod
 • Norfludiazepam i blod
 • Pentylon i blod
 • PMA i blod
 • PMMA i blod
 • Propylfenidat i blod
 • Pseudoefedrin i blod
 • Pyrazolam i blod
 • TCB-2 i blod
 • TFMPP i blod
 • TH-PVP i blod
 • U-47700 i blod
 • U-48800 i blod
 • U-49900 i blod
 • U-51754 i blod
 • W-15 i blod
 • W-18 i blod

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.