Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Nya psykoaktiva substanser i urin (Internetdroger)

Metod - T6

Metoden bygger på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-QTOF).

Provtagning och remiss

Urinen hälls i ett 10 ml provrör med skruvkork, till ca 1 cm från kanten.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Polis och Kriminalvård har eget provtagningsmaterial.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Undvik att skicka prover fredagar eller annan dag innan helg. Försändelsen lämnas till ett postombud.

Substanser som ingår i denna metod

 • 1-(2-Metylbensyl)piperazin i urin
 • 1-(3-Metylbensyl)piperazin i urin
 • 1-(4-Metylbensyl)piperazin i urin
 • 1p-LSD i urin
 • 2-Aminoindan (2-AI) i urin
 • 2-DPMP (desoxypipradrol) i urin
 • 2-fluoramfetamin (2-FA) i urin
 • 2-fluormetamfetamin (2-FMA) i urin
 • 2-fluorodeskloroketamin i urin
 • 2-MEC (2-metyletkatinon) i urin
 • 2-MeO-metkatinon i urin
 • 2-metylamfetamin (ortetamin) i urin
 • 2-Metylmetkatinon (2-MMC) i urin
 • 2,3-DMEC i urin
 • 25B-NBF i urin
 • 25B-NBOMe i urin
 • 25C-NBOMe i urin
 • 25D-NBOMe i urin
 • 25G-NBOMe i urin
 • 25H-NBOMe i urin
 • 25I-NBMD i urin
 • 25I-NBOMe i urin
 • 25N-NBOMe i urin
 • 2C-B i urin
 • 2C-B-FLY i urin
 • 2C-C i urin
 • 2C-D i urin
 • 2C-E i urin
 • 2C-I i urin
 • 2C-T i urin
 • 2C-T-2 i urin
 • 2C-T-4 i urin
 • 2C-T-7 i urin
 • 3-fluoramfetamin (3-FA) i urin
 • 3-fluormetamfetamin (3-FMA) i urin
 • 3-fluormetkatinon (3-FMC) i urin
 • 3-fluorofenmetrazin (3-FPM) i urin
 • 3-kloroetkatinon (3-CEC) i urin
 • 3-klorometkatinon (3-CMC) i urin
 • 3-MEC (3-metyletkatinon) i urin
 • 3-MeO-metkatinon i urin
 • 3-MeO-PCE i urin
 • 3-MeO-PCMo i urin
 • 3-MeO-PCP i urin
 • 3-Metylbufedron (3-MeMABP) i urin
 • 3-Metylmetkatinon (3-MMC) i urin
 • 3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP) i urin
 • 3,4-dimetoxi-alfa-PHP i urin
 • 3,4-DMMC (3,4-dimetylmetkatinon) i urin
 • 30C-NBOMe i urin
 • 3F-4-metyl-alfa-PVP i urin
 • 3F-alfa-PiHP i urin
 • 3F-alfa-PVP i urin
 • 3F-N-etylnorhexedron i urin
 • 4-AcO-DiPT i urin
 • 4-APB i urin
 • 4-CEC (4-kloroetkatinon) i urin
 • 4-Etylmetkatinon (4-EMC) i urin
 • 4-fluoramfetamin (4-FA) i urin
 • 4-fluormetamfetamin (4-FMA) i urin
 • 4-fluoro-butyrfentanyl i urin
 • 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH) i urin
 • 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF) i urin
 • 4-HO-MET i urin
 • 4-HO-MiPT i urin
 • 4-kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF) i urin
 • 4-klorometkatinon (4-CMC) i urin
 • 4-MEC (4-metyletkatinon) i urin
 • 4-MeO-alfa-PEP i urin
 • 4-MeO-alfa-POP i urin
 • 4-MeO-PCP i urin
 • 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) i urin
 • 4-metyl-alfa-PiHP i urin
 • 4-metyl-NiPP i urin
 • 4-Metylamfetamin (4-MA) i urin
 • 4-Metylbufedron (4-MeMABP) i urin
 • 4-Metylmetamfetamin (4-MMA) i urin
 • 4-metylpentedron (4-MPD) i urin
 • 4-MTA (4-metyltioamfetamin) i urin
 • 4,4-dimetylaminorex i urin
 • 4Cl-alfa-PPP i urin
 • 4Cl-alfa-PVP i urin
 • 4F-3-metyl-alfa-PVP i urin
 • 4F-alfa-PEP i urin
 • 4F-alfa-PHP i urin
 • 4F-alfa-PiHP i urin
 • 4F-alfa-POP i urin
 • 4F-alfa-PVP i urin
 • 5-APB i urin
 • 5-APDB i urin
 • 5-IAI i urin
 • 5-IT i urin
 • 5-MAPB i urin
 • 5-MeO-AMT i urin
 • 5-MeO-DiPT i urin
 • 5-MeO-DMT i urin
 • 5-MeO-MiPT i urin
 • 6-APB i urin
 • 6-APDB i urin
 • 6-EAPB i urin
 • 6-MAPB i urin
 • A2 (N-bensylpiperazin) i urin
 • acetylfentanyl i urin
 • AH-7921 i urin
 • akrylfentanyl i urin
 • alfa-D2PV (1,2-difenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on) i urin
 • alfa-PBP i urin
 • alfa-PBT i urin
 • alfa-PCYP i urin
 • alfa-PEP (PV8) i urin
 • alfa-PHP i urin
 • alfa-PiHP i urin
 • alfa-PNP i urin
 • alfa-POP (PV9) i urin
 • alfa-PPP i urin
 • alfa-PVP i urin
 • alfa-PVT i urin
 • Allyleskalin i urin
 • AMT (a-metyltryptamin) i urin
 • Befedron i urin
 • Bensedron (4-MBC) i urin
 • Bentazepam i urin
 • Beta-etylmetkatinon (pentedron) i urin
 • bk-2C-B i urin
 • BMDP (1-(1,3-bensodioxol-5yl)-2-(bensylamino)propan-1-on) i urin
 • Brefedron i urin
 • Bromadolin (U-47931e) i urin
 • Bromo-dragonfly i urin
 • Bufedron i urin
 • Butylon i urin
 • Butyrfentanyl i urin
 • C30-NBOMe i urin
 • Cyklopropylfentanyl i urin
 • DBFPV i urin
 • Deskloretizolam i urin
 • Dibutylon (bk-DMBDP) i urin
 • Dietylpropion (amfepramon) i urin
 • Difenidin i urin
 • Difenylprolinol (D2PM) i urin
 • Diklazepam i urin
 • Diklofensin i urin
 • Dimetokain i urin
 • DiPT i urin
 • DMAA i urin
 • DOC i urin
 • DOET i urin
 • DOM i urin
 • EAPB i urin
 • Efedrin i urin
 • Efedron i urin
 • Efenidin (NEDPA) i urin
 • Efylon (N-etylpentylon) i urin
 • Etizolam i urin
 • Etonitazen i urin
 • Etylfenidat i urin
 • Etylkatinon i urin
 • Etylon i urin
 • Eutylon i urin
 • Fencyklidin (PCP) i urin
 • Fenmetrazin i urin
 • Fentermin i urin
 • Flefedron (4-FMC) i urin
 • Flubromazepam i urin
 • Flubromazolam i urin
 • Furanylfentanyl (FuF) i urin
 • Glaucin i urin
 • HDEP-28 i urin
 • HDMP-28 i urin
 • Hydroxiamfetamin i urin
 • Isopentedron i urin
 • Isopropylfenidat i urin
 • Kamfetamin i urin
 • Katinon i urin
 • Klonazolam i urin
 • mCPP i urin
 • MDAI i urin
 • MDAT i urin
 • MDPBP i urin
 • MDPHP i urin
 • MDPiHP i urin
 • MDPPP i urin
 • MDPV i urin
 • Mefedron (4-MMC) i urin
 • Meftetramin (MTTA) i urin
 • Meklonazepam i urin
 • MeOPP i urin
 • Meskalin i urin
 • Metedron (4-MeO-metkatinon) i urin
 • Metiopropamin (MPA) i urin
 • Metonitazen i urin
 • Metoxetamin (MXE) i urin
 • Metoxyfenidin i urin
 • Metylendioxyetyl-amfetamin (MDEA) i urin
 • Metylon i urin
 • Mexedron (4-MMC-OMe) i urin
 • Mitragynin i urin
 • MPHP i urin
 • MPPP i urin
 • MT-45 i urin
 • N-etyl-4-metylnorpentedron i urin
 • N-etyl-4-metylnorpentedron i urin
 • N-etylbufedron i urin
 • N-etylnorhexedron (NEH) i urin
 • N-etylnorketamin i urin
 • N-isopropylnorhexedron(NiPH) i urin
 • N-isopropylpentedron (NiPP) i urin
 • N-metyl-2-aminoindan i urin
 • N,N-dipropyltryptamin (DPT) i urin
 • Nafyron i urin
 • Nimetazepam i urin
 • Norefedrin i urin
 • Norfludiazepam i urin
 • Pentylon i urin
 • PMA i urin
 • PMMA i urin
 • Propylfenidat i urin
 • Pseudoefedrin i urin
 • Pyrazolam i urin
 • TCB-2 i urin
 • TFMPP i urin
 • TH-PVP i urin
 • U-47700 i urin
 • U-48800 i urin
 • U-49900 i urin
 • U-51754 (M-U-47700) i urin
 • W-15 i urin
 • W-18 i urin

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.