Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Nya psykoaktiva substanser i urin (Internetdroger)

mer

Metod - T006

Metoden bygger på vätskekromatografi-masspektrometri (LC-QTOF).

Provtagning och remiss

Urinen hälls i ett 10 ml provrör med skruvkork, till ca 1 cm från kanten.
En remiss ska alltid medfölja inskickat provmaterial.

Polis och Kriminalvård har eget provtagningsmaterial.

Förvaring och transport

Provet förvaras i kyla i väntan på transport. Undvik att skicka prover fredagar eller annan dag innan helg. Försändelsen lämnas till ett postombud.

Substanser som ingår i denna metod

 • 1-(2-Metylbensyl)piperazin
 • 1-(3-metylbensyl)piperazin)
 • 1-(4-Metylbensyl)piperazin
 • 1cP-LSD
 • 1p-LSD
 • 1V-LSD
 • 2`-fluoro-2-fluoro-3-metylfentanyl
 • 2´-Me-PVP
 • 2-aminoindan (2-AI)
 • 2-DPMP (desoxypipradrol)
 • 2-fluoramfetamin (2-FA)
 • 2-fluormetamfetamin (2-FMA)
 • 2-fluorodeskloroketamin
 • 2-MEC (2-metyletkatinon)
 • 2-MeO-metkatinon
 • 2-metylamfetamin (ortetamin)
 • 2-metylmetkatinon (2-MMC)
 • 2,3-DMEC (2,3-dimetyletkatinon)
 • 25B-NBF
 • 25B-NBOMe
 • 25C-NBOMe
 • 25D-NBOMe
 • 25G-NBOMe
 • 25H-NBOMe
 • 25I-NBMD
 • 25I-NBOMe
 • 25N-NBOMe
 • 2C-B
 • 2C-B-FLY
 • 2C-C
 • 2C-D
 • 2C-E
 • 2C-I
 • 2C-T
 • 2C-T-2
 • 2C-T-4
 • 2C-T-7
 • 3-fluoramfetamin (3-FA)
 • 3-fluormetamfetamin (3-FMA)
 • 3-fluormetkatinon (3-FMC)
 • 3-fluorofenmetrazin (3-FPM)
 • 3-kloroetkatinon (3-CEC)
 • 3-klorometkatinon (3-CMC)
 • 3-MEC (3-metyletkatinon)
 • 3-MeO-metkatinon (3-metoximetkatinon)
 • 3-MeO-PCE
 • 3-MeO-PCMo
 • 3-MeO-PCP
 • 3-metylbufedron (3-MeMABP)
 • 3-metylmetkatinon (3-MMC)
 • 3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP)
 • 3,4-dimetoxi-alfa-PHP
 • 3,4-DMMC (3,4-dimetylmetkatinon)
 • 3F-4-metyl-alfa-PVP
 • 3F-alfa-PiHP
 • 3F-alfa-PVP
 • 3F-N-etylnorhexedron
 • 4-AcO-DiP
 • 4-APB
 • 4-CEC (4-kloroetkatinon)
 • 4-etylmetkatinon (4-EMC)
 • 4-fluoramfetamin (4-FA)
 • 4-fluormetamfetamin (4-FMA)
 • 4-fluoro-butyrfentanyl
 • 4-fluoroetylfenidat (4F-EPH)
 • 4-fluoroisobutyrfentanyl (4F-iBF)
 • 4-HO-MET
 • 4-HO-MiPT
 • 4-kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF)
 • 4-klorometkatinon (4-CMC)
 • 4-Me-PCP
 • 4-MEC (4-metyletkatinon)
 • 4-MeO-alfa-PEP
 • 4-MeO-alfa-POP
 • 4-MeO-PCP
 • 4-metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF)
 • 4-metyl-alfa-PiHP
 • 4-metyl-NiPP
 • 4-Metylamfetamin (4-MA)
 • 4-metylbufedron (4-MeMABP)
 • 4-metylmetamfetamin (4-MMA)
 • 4-metylpentedron (4-MPD)
 • 4-MTA (4-metyltioamfetamin)
 • 4,4-dimetylaminorex
 • 4Cl-alfa-PPP
 • 4Cl-alfa-PVP
 • 4F-3-metyl-alfa-PVP
 • 4F-alfa-PEP
 • 4F-alfa-PHP
 • 4F-alfa-PiHP
 • 4F-alfa-POP
 • 4F-alfa-PVP
 • 5-APB
 • 5-APDB
 • 5-DBFPV
 • 5-EAPB
 • 5-IAI
 • 5-IT
 • 5-MAPB
 • 5-MeO-AMT
 • 5-MeO-DiPT
 • 5-MeO-DMT
 • 5-MeO-MiPT
 • 6-APB
 • 6-APDB
 • 6-EAPB
 • 6-MAPB
 • A2 (N-bensylpiperazin)
 • Acetylfentanyl
 • AH-7921
 • Akrylfentanyl
 • alfa-D2PV (1,2-difenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)etan-1-on)
 • alfa-PBP
 • alfa-PBT
 • alfa-PCYP
 • alfa-PEP (PV8)
 • alfa-PHP
 • alfa-PiHP
 • alfa-PNP
 • alfa-POP (PV9)
 • alfa-PPP
 • alfa-PVP
 • alfa-PVT
 • Allyleskalin
 • AMT (alfa-metyltryptamin)
 • Befedron
 • Bensedron (4-MBC)
 • Bentazepam
 • beta-etylmetkatinon (pentedron)
 • bk-2C-B
 • BMDP
 • Brefedron
 • Bromadolin (U-47931e)
 • Bromo-dragonfly
 • Bufedron
 • Butonitazen
 • Butylon
 • Butyrfentanyl
 • C30-NBOMe
 • Cyklopropylfentanyl
 • Deoximetoxetamin
 • Deskloretizolam
 • Deskloro-N-etylnorketamin (O-PCE)
 • Dibutylon (bk-DMBDP)
 • Dietylpropion (amfepramon)
 • Difenidin
 • Difenylprolinol (D2PM)
 • Diklazepam
 • Diklofensin
 • Dimetokain
 • DiPT
 • DMAA
 • DOC
 • DOET
 • DOM
 • Efedron
 • Efenidin (NEDPA)
 • Efylon (N-etylpentylon)
 • Etizolam
 • Etometazen
 • Etonitazen
 • Etylfenidat
 • Etylkatinon
 • Etylon
 • Eutylon
 • Fencyklidin (PCP)
 • Fenmetrazin
 • Fentermin
 • Flefedron (4-FMC)
 • Flubromazepam
 • Flubromazolam
 • Flunitazen
 • Furanylfentanyl (FuF)
 • Glaucin
 • HDEP-28
 • HDMP-28
 • Hydroxiamfetamin
 • Iso-3-korometkatinon (iso-3-CMC)
 • Isopentedron
 • Isopropylfenidat
 • Kamfetamin
 • Katinon
 • Klonazolam
 • mCPP
 • MDAI
 • MDAT
 • MDPBP
 • MDPHP
 • MDPiHP
 • MDPPP
 • MDPV
 • Mefedron (4-MMC)
 • Meklonazepam
 • MeOPP
 • Meskalin
 • Metedron (4-MeO-metkatinon)
 • Metiopropamin (MPA)
 • Metodesnitazen
 • Metonitazen
 • Metoxetamin (MXE)
 • Metoxisopropamin
 • Metoxyfenidin (2-MeO difenidin)
 • Metylendioxyetyl-amfetamin (MDEA)
 • Metylon
 • Mexedron (4-MMC-OMe)
 • Mitragynin
 • MPHP
 • MPPP
 • MT-45
 • MTTA (meftetramin)
 • N-etyl-2C-B
 • N-etyl-4-metylnorpentedron
 • N-etylbufedron (NEB)
 • N-etylnorhexedron (NEH)
 • N-etylnorketamin
 • N-isopropylnorhexedron(NiPH)
 • N-isopropylpentedron (NiPP)
 • N-metyl-2-aminoindan
 • N,N-dipropyltryptamin (DPT)
 • Nafyron
 • Nimetazepam
 • Norfludiazepam
 • Pentylon
 • PMA
 • PMMA
 • Propylfenidat
 • Protonitazen
 • Pyrazolam
 • TCB-2
 • TFMPP
 • TH-PVP
 • U-47700
 • U-48800
 • U-49900
 • U-51754 (M-U-47700)
 • W-15
 • W-18