Statistik
mer

Statistik

Välkommen till vår statistiksida. Här hittar du statistik om bland annat utfallet av rättspsykiatriska undersökningar, rättsmedicinska obduktioner, antalet avlidna till följd av nätdroger och statistik om medicinska åldersbedömningar.

 


Nätdroger

Droger som säljs via internet har ökat kraftigt och har de senaste tre åren orsakat många dödsfall. Under 2017 låg fentanyler och besläktade kemiska varianter, fentanylanaloger, bakom fler dödsfall än heroin men vi har sett en avsevärd minskning av främst fentanylanaloger under 2018.

En av Rättsmedicinalverkets huvuduppgifter är att göra rättsmedicinska undersökningar av oklara dödsfall på uppdrag av polisen. I den rättsmedicinska undersökningen ingår även en omfattande rättskemisk analys för att identifiera alkoholer, läkemedel, missbruksmedel och gifter som kan ha haft betydelse för dödsfallet. Som en följd av detta ser vi på ett tidigt stadium utvecklingen av nya droger och deras farlighet på individnivå.

Fentanyl, fentanylanaloger eller heroin i rättsmedicinska obduktionsärenden i Sverige

ÅrFentanyl Fentanylanaloger *Heroin
201462097
2015583493
2016637488
201730101107
2018191194
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanyl, fentanylanaloger eller heroin antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2014 – 2018.

*Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Ålder för avlidna av fentanyler

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20155839,92%14%35%
20166339,00%11%32%
20173045,10%0%14%
20181844,60%8%28%

Ålder för avlidna av fentanylanaloger

ÅrAntal MedianålderUnder 20Under 25Under 30
20153432,40%23%49%
20167432,23%20%46%
201710132,91%11%41%
20181136,50%0%27%

Olika fentanylanaloger som återfunnits i obduktionsärenden

FentanylanalogAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
acetylfentanyl
31
2
4-fluor-butyrfentanyl1
furanylfentanyl284
akrylfentanyl4310
4-fluor-isobutyrfentanyl131
4-klor-isobutyrfentanyl1
tetrahydrofuranfentanyl76
metoxiacetylfentanyl154
bensodioxolfentanyl1
cyklopropylfentanyl727
karfentanil3
I tabellen återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 uppdelat på de olika fentanylanalogerna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

 

Fentanylanaloger i obduktionsärenden uppdelat per rättsmedicinsk enhet

Rättsmedicinsk enhetAntal obduktionsärenden 2015Antal obduktionsärenden 2016Antal obduktionsärenden 2017Antal obduktionsärenden 2018
RM Stockholm
513242
RM Uppsala48182
RM Linköping722221
RM Lund812124
RM Göteborg711111
RM Umeå38141
I tabellen nedan återfinns antal obduktionsärenden där fentanylanaloger antingen ensamt eller i kombination med andra substanser har bedömts som dödsorsak under 2015 – 2018 uppdelat på de rättsmedicinska enheterna.

Mer än en fentanylanalog kan ha bidragit till dödsfallet i ett obduktionsärende.

Statistiken är uppdelad på RMV:s rättsmedicinska enheter och går inte att bryta ner per län.

Läs mer om nätdroger här


Rättspsykiatri

Under de första åren av 2000-talet sjönk antalet expedierade utlåtanden efter genomförd rättspsykiatrisk undersökning (RPU) år för år för att sedan stabiliseras på en lägre nivå. År 2018 har dock antalet RPU:er, ökat med drygt 16 procent jämfört med föregående år. Bakgrunden till ökningen är inte helt känd, men det är framförallt inom Stockholms upptagningsområde som ärendena har ökat.

Andelen kvinnor som har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning 2018 är cirka 12 procent av samtliga utredda, vilket är i nivå med tidigare år. Den låga andelen kvinnor som undersöks avspeglar könsfördelningen i populationen som begår brott och döms till en frihetsberövande påföljd.

 

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) respektive år, totalt samt uppdelat på häktade personer och personer på fri fot och per rättspsykiatrisk undersökningsenhet

 20142015201620172018Förändring % 2018 jmf 2017
RPU totalt44347147044852116,3
- varav häktade32034034433238315,4
Stockholm17119220118623325,3
Göteborg1491481431461502,7
- varav på fri fot12313112611613819
Stockholm62747067727,5
Göteborg484753496634,7

Läs mer om rättspsykiatrisk undersökning här

Antal och andel (%) rättspsykiatriska undersökningar där den undersökte personen bedömdes ha en allvarlig psykisk störning (APS) vid gärningen, bland de rättspsykiatriska undersökningar som expedierades respektive år

Allvarlig psykisk störning2015201620172018
Antal undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen251257250291
Andel undersökta personer med allvarlig psykisk störning vid gärningen av samtliga undersökta personer53%55%56%56%
Antal undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen33443139
Andel undersökta kvinnor med allvarlig psykisk störning vid gärningen55%62%61%61%
Antal undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen218213219252
Andel undersökta män med allvarlig psykisk störning vid gärningen53%53%55%55%

Läs mer om allvarlig psykisk störning här

Antal expedierade utlåtanden efter rättspsykiatriska undersökningar (RPU) uppdelat på häktade personer och personer på fri fot samt antal expedierade §7-intyg och per kön respektive år

  20142015201620172018
Rättspsykiatrisk undersökning - HäktadeKvinnor2933383837
Män291307306294346
Rättspsykiatrisk undersökning - Fri fot*Kvinnor2027331327
Män10310493103111
§ 7-intyg**Kvinnor185165182155151
Män11131075101910051030
Uppgift saknas685122

*Fri fot betyder en person som ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning men som inte är häktad. Rör sig fritt ute och kommer in på bokade tider.

**§ 7-intyg Läs mer om paragraf 7-undersökning här

Datakälla: Psykbase, Portalen och Hypergene


Rättskemi

Totalt sett har ärendeinströmningen av rättskemiska ärenden ökat med 6 procent och antalet ärenden var för 2018 för första gången över 100 000. De flesta ärendekategorierna visar på en ökad inströmning.

Ärendekategori201520162017
2018Förändring % 2018 jmf 2017
Rättsmedicinska ärenden5 5255 4655 37457828
Polisärenden rattfylleri15 71816 33716 72617 5425
Polisärenden, ringa narkotikabrott, eget bruk36 77533 42235 37037 4796
Polisärenden, våldsbrott1 0521 1491180131612
Kriminalvårdsärenden21 05523 59026 27428 95710
Vård, narkotika8 4769 76211 42711 008- 4
Vård, övrig utredning758626576550- 5
Rättstoxikologiska yttranden6737347717891
TOTALT90 03291 08597 698103 4237,3

Läs mer om rättskemi här


Rättsgenetik

Under året har cirka 3 900 ärenden med cirka 12 800 personer utretts. Antalet ärenden inom området släkt har ökat med cirka 14 procent jämfört med 2017. Det beror främst på ett ökat ärendeinflöde från Migrationsverket. Ärenden med frågeställning angående plötslig hjärtdöd har ökat med cirka 40 procent. Identifieringsärenden från de rättsmedicinska enheterna har minskat med 1,4 procent. Antalet faderskapsärenden som beställs av kommuner har också minskat något, men inte i samma omfattning som under tidigare år. Antalet beställningar av artanalyser ligger på något lägre nivå jämfört med 2017.

ÄmnesområdeÄrendetyp2015201620172018Förändring % 2018 jmf 2017
ArtArtbestämningsärenden7865-16,7
Artbestämning, antal undersökta prov *18141210-16,7
Plötslig hjärtdödÄrenden plötslig hjärtdöd, totalt4854385339,5
SläktFaderskapsärenden**1293119112201133- 7,1
Föräldraärenden 177715191909244728,2
Identifieringsärenden124122148146- 1,4
Släktutredningar6168719533,8
Släkt totalt325529003348382114,1
Släkt, antal undersökta prov *10 731 9 645 11 0681268314,6

Läs mer om rättsgenetik här


Rättsmedicin

Det totala antalet förrättade rättsmedicinska obduktioner har under många år varit drygt 5 000 per år. Antalet förrättade obduktioner uppgick under året till 5 784, vilket är en ökning med cirka sex procent. Det i dagsläget oklart om denna ökning beror på att fler avlidit i Sverige eller på andra faktorer, såsom hur regelverket kring polisanmälningar av dödsfall tolkas och efterlevs eller hur dessa ärenden hanteras av Polismyndigheten.

Antal expedierade rättsmedicinska ärenden respektive år

Ärendetyp20142015201620172018Förändring % 2018 jmf 2017
Rättsmedicinsk obduktion*5 0555 8085 59753845 7586,9
Rättsmedicinsk likbesiktning**51124775
Klinisk obduktion1411155740
Domstolsförhandling202208205199167-16,1
Platsundersökning3347475149- 3,9
Rekonstruktion36684- 50,0

*Vid en rättsmedicinsk obduktion genomförs en obduktion av kroppens alla inre organ inklusive provtagning.

**Vid likbesiktning görs bara en yttre undersökning av kroppen.

Läs mer om rättsmedicin här

Antal expedierade rättsmedicinska obduktioner uppdelat på kön och dödssätt respektive år

 20142015201620172018
Kvinnor
Olycksfall289332316281328
Självmord337355351330355
Avsiktligt vållad av annan2130252927
Oklart om avsikt förelegat122125118140119
Sjukdom581644641650701
Män
Olycksfall857107210229671021
Självmord749888818812873
Avsiktligt vållad av annan6072838392
Oklart om avsikt förelegat275263238233232
Sjukdom16801911198118542004

Läs mer om rättsmedicinska obduktioner här

Antal expedierade rättsintyg* uppdelat på kroppundersökning och rättsintyg, misstänkt gärningsperson och målsägande samt kön för respektive år

  20142015201620172018
KroppsundersökningTotalt24872258220818551553
Misstänkt gärningspersonKvinnor6659645252
Män 773660692620540
Uppgift saknas51564190
MålsägandeKvinnor900883801678598
Män636538563491362
Uppgift saknas61624750
YttrandenTotalt29542813272427902955
Misstänkt gärningspersonKvinnor5121386
Män5464707793
Uppgift saknas55110
MålsägandeKvinnor11901195118012481329
Män16401437137714331523
Uppgift saknas6010083230
RättsintygTotalt54415071493246454508

*Rättsintyg är ett läkarintyg om skador eller annat som kan ha betydelse vid utredning av ett misstänkt brott. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen.

Läs mer om rättsintyg här

Källa: RättsBase.


Antalet donationsärenden och antalet tillvaratagna vävnader

Omkring 1 000 patienter i Sverige behöver årligen transplanteras med donerad vävnad. I samband med rättsmedicinska obduktioner är det möjligt att tillvarata vävnad och idag kommer cirka 20 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige från någon av våra sex rättsmedicinska enheter.

 20142015201620172018
Donatorer111961026969
Hjärtklaffar4429351824
Hornhinnor7856654451
Hud2923472524
Hörselben4864
Temporalben5033472930
Forskning6443343130

Källa: Rättsbase.

Läs mer om vävnadsdonation här

 


Statistik medicinska åldersbedömningar

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder. Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars 2017, till en början i liten skala. Här presenterar vi uppgifter om hur många beställningar av medicinska åldersbedömningar vi fått från Migrationsverket och hur många utlåtanden om ålder som Rättsmedicinalverket har skickat till Migrationsverket.

Statistik 2019 

 MänKvinnorTotalt
Beställningar från Migrationsverket15582237
Skickade utlåtanden till Migrationsverket13069199
MänKvinnorTotal
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.8639125
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.099
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.44246
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.01919
Summa: 13069199

 

Statistik 2018

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket574
Skickade utlåtanden till Migrationsverket1252
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 909
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.80789896
Resultatet av utförd undersökning talar för att den undersökta är under 18 år.01414
Resultatet av utförd undersökning talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.2701271
Resultatet av utförd undersökning tillåter ingen bedömning avseende den undersöktas ålder relativt 18-årsgränsen.06262
Summa: 10861661252

 

Statistik 2017

Antal ärenden 
Beställningar från Migrationsverket10701
Skickade utlåtanden till Migrationsverket9617
MänKvinnorTotal
Någon bedömning av den undersöktas ålder har inte varit möjlig att göra. 63366
Resultatet talar för att den undersökta är 18 år eller äldre.78101978007
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är 18 år eller äldre.119119
Resultatet talar möjligen för att den undersökta är under 18 år.1407181425
Summa: 92803379617

Läs mer om metoder för medicinska åldersbedömningar

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.