Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Fyra ungdomar
Foto: JKF PHOTO
mer

För dig som berörd: Medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I dessa ärenden kan Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket gör även medicinska åldersbedömningar i brottmålsprocesser.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder.

Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Ålder i asylärenden

I asylärenden är åldern en viktig faktor och asylsökande, ensamkommande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Migrationsverket gör inför asylbeslutet en åldersbedömning och den asylsökande behöver lämna in godtagbar skriftlig bevisning som styrker att hen är under 18 år. Om det inte finns kan den asylsökande få göra en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket begär då en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket efter samtycke från den asylsökande personen. Den medicinska åldersbedömningen är ett av flera underlag i Migrationsverkets samlade åldersbedömning av den asylsökandes ålder. Medicinska åldersbedömningar i asylärenden

Ålder i brottmål

Om en person blir misstänkt för brott har åldern avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och straff. I lagstiftningen regleras vad som gäller för personer som är under 15, 18 respektive 21 år. Medicinska åldersbedömningar i brottmål

Bakgrund

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. I uppdraget ingår även att utveckla förmågan för medicinska åldersbedömningar i brottmålsärenden.
Regeringsuppdrag om medicinska åldersbedömningar

Den 15 november 2016 redovisade Rättsmedicinalverket uppdraget för regeringen.
Återrapportering till regeringen

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.