Fyra ungdomar
Foto: Joakim Palm Karlsson
mer

Medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket gör inga medicinska åldersbedömningar för närvarande. Vår bedömning är att verksamheten kommer igång under första kvartalet 2017. Vi kommer då att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket. När verksamheten har startat kommer vi att informera om var och hur medicinska åldersbedömningar kan göras.

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I dessa ärenden kan Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket gör även medicinska åldersbedömningar i brottmålsprocesser.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att bedöma en uppskattad ålder.

Ålder i asylärenden

I asylärenden är åldern en avgörande faktor och asylsökande barn måste kunna visa att de är under 18 år. Migrationsverket gör inför asylbeslutet en åldersbedömning och den asylsökande behöver lämna in godtagbar skriftlig bevisning som styrker att hen är under 18 år. Om det inte finns kan den asylsökande få göra en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket begär då en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket efter samtycke från den asylsökande personen. Den medicinska åldersbedömningen är ett av flera underlag i Migrationsverkets samlade åldersbedömning av den asylsökandes ålder.

Ålder i brottmål

I lagstiftningen finns det särskilda regler som gäller personer som är under 15, 18 eller 21 år. Om en person blir misstänkt för brott har dessa åldrar avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och straff.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.