Fyra ungdomar
Foto: JKF PHOTO
mer

Medicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. I dessa ärenden kan Migrationsverket begära medicinska åldersbedömningar efter samtycke från den asylsökande personen. Rättsmedicinalverket gör även medicinska åldersbedömningar i brottmålsprocesser.

Medicinsk åldersbedömning är en bedömning av en persons ålder med hjälp av olika medicinska metoder. Idag finns det ingen medicinsk metod som kan fastställa en persons exakta ålder, men det finns flera metoder för att uppskatta ålder.

Medicinska åldersbedömningar genomförs inom Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska verksamhet.

Ålder i asylärenden

I asylärenden är åldern en viktig faktor och asylsökande, ensamkommande barn behöver kunna visa att de är under 18 år. Migrationsverket gör inför asylbeslutet en åldersbedömning och den asylsökande behöver lämna in godtagbar skriftlig bevisning som styrker att hen är under 18 år. Om det inte finns kan den asylsökande få göra en medicinsk åldersbedömning. Migrationsverket begär då en medicinsk åldersbedömning av Rättsmedicinalverket efter samtycke från den asylsökande personen. Den medicinska åldersbedömningen är ett av flera underlag i Migrationsverkets samlade åldersbedömning av den asylsökandes ålder. Medicinska åldersbedömningar i asylärenden

Ålder i brottmål

I lagstiftningen finns det särskilda regler som gäller personer som är under 15, 18 eller 21 år. Om en person blir misstänkt för brott har dessa åldrar avgörande betydelse för bland annat häktning, handläggning av mål och straff. Medicinska åldersbedömningar i brottmål

Bakgrund

I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppdraget att genomföra medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. I uppdraget ingår även att utveckla förmågan för medicinska åldersbedömningar i brottmålsärenden.
Regeringsuppdrag om medicinska åldersbedömningar

Den 15 november 2016 redovisade Rättsmedicinalverket uppdraget för regeringen.
Återrapportering till regeringen

Vanliga frågor och svar

Vad är skillnaden mellan en åldersbedömning och en medicinsk åldersbedömning?
Migrationsverket eller domstolen gör en åldersbedömning. Rättsmedicinalverket gör med hjälp av medicinska metoder en medicinsk åldersbedömning.

Är det etiskt riktigt att genomföra medicinska åldersbedömningar?
Rättsmedicinalverket har regeringens uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar och det är viktigt för oss på Rättsmedicinalverket att ta hänsyn till etiska aspekter när vi genomför uppdraget. Vi har bland annat gjort överväganden kring information som anpassas för barn och unga personer, effektiva processer med så kort handläggningstid som möjligt och bemötande vid undersökningar.

Kan ni på Rättsmedicinalverket säga hur gammal någon är?
Rättsmedicinalverket kan inte uttala sig om hur gammal någon är. Vi gör en bedömning av om det är sannolikt att en person är över eller under 15, 18 eller 21 år gammal. Det är inte möjligt att exakt bedöma någon persons ålder.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.