Frågor och svarAllmänna frågor rättsgenetik

Vad är rättsgenetikens huvudsakliga uppdrag?
Rättsgenetikens huvudsakliga uppdrag är att utföra faderskapsundersökningar, släktutredningar och identifiering av avlidna.

Hur många undersökningar genomförs per år?
Varje år utreder rättsgenetik faderskapet för cirka 2000 barn i Sverige. Det motsvarar ca två procent av samtliga levande födda barn under ett år. Oftast är det kommunernas socialnämnder som är uppdragsgivare. I vissa fall kommer uppdrag direkt från en domstol, i ca sex procent av fallen. Rättsgenetik utför också lika många utredningar per år i familjeåterföreningsärenden. 

Faderskapsundersökningar

Vad är en faderskapsundersökning?
Faderskapsundersökning utförs för att fastställa faderskap, det vill säga om en man är biologisk far till en annan individ.  

Vilka analysmetoder används vid faderskapsundersökningar?
Faderskapsundersökning utförs med olika DNA-tekniker. DNA-teknik innebär att man studerar likheter och olikheter direkt i arvsmassan.

Kan privatpersoner begära en rättsgenetisk faderskapsutredning?
Ja, privatpersoner kan begära faderskapsutredningar mot en avgift.

Kan en faderskapsundersökning utföras utan att modern deltar i undersökningen?
Ja, det går bra men om modern är vårdnadshavare så måste hon ge sitt tillstånd till att barnet är med i undersökningen. Undersökningen blir mer informativ om modern är med, men ofta räcker det med man och barn.

Hur lång tid tar det innan man får svar i ett faderskapsärende?
Provsvar ges i de allra flesta ärenden inom två veckor från det vi fått alla prov som skall ingå i ärendet.

Vem får provsvaret?
Den som beställer undersökningen får provsvaret.

Släktutredningar

Går det att göra en faderskapsundersökning även om mannen är avliden?
Faderskapsundersökningar när mannen är avliden kan antingen göras på sparade prov från mannen eller genom att man gör en släktutredning. Kontakta rättsgenetik för mer information.

Går det att göra andra typer av släktutredningar?
Kontakta oss om ni har frågor om utredning av släktskap, så diskuterar vi vilken undersökning som lämpar sig bäst i just ert fall.

Vad finns det för regler kring om man vill få prov från en avliden person undersökt?
Enligt Rättsmedicinalverkets praxis ska det finnas ett domstolsförordnande för att undersökning av prov från avliden ska kunna utföras. Undantag från denna praxis är om personen var i livet då ärendet öppnades samt om socialförvaltningar initierar ärendet. Kontakta oss för mer information.

Provtagning

Måste alla personer i ärendet ta prov samtidigt?
Nej, det går bra att var och i samma ärende tar prov var och när det passar bäst.

Måste det vara samma sorts prov för alla personer i ärendet, dvs.blodprov eller munskrapspinnar?
Nej, det går bra att det finns olika provtyper i samma ärende.

Blir resultaten lika säkra med munskrapspinnar som med blodprov?
Ja.

Var får jag tag i munskrapspinnar?
Ring oss så skickar vi information och material för munskrap utan kostnad.

Om jag som provtagare bara lyckas få en liten mängd blod vid provtagningen, vad gör jag då?
Skicka in blodprovet ändå. Det räcker oftast, även om det är mindre än en milliliter.

Kan man skicka prov från andra länder?
Provet är väldigt hållbart så det går bra att skicka det till oss från andra länder. Vi har provtagningsintyg på olika språk som vi tillhandahåller.

Vilka dagar kan man skicka provet till rättsgenetik?
Det går bra att skicka proven till oss vilken dag som helst i veckan.

Om provet inte hinner med dagens posthämtning och måste förvaras under natten/helgen, hur ska det då förvaras?
Blodprov ska förvaras i rumstemperatur eller kylskåp. Munskrapsprov ska förvaras i rumstemperatur.


Ansvarig för denna sida: Kerstin Montelius


Uppdaterad: 2015-09-18

Skriv ut