Provtagningsvideo/Video showing sample collectionTill Dig som ska lämna prov

Provtagning kan utföras av myndighet under överinseende av handläggare, eller på vårdcentral eller annat provtagningsställe i hemkommunen.

Provtagning sker med ett FTA-papper som skickas tillsammans med ett intyg undertecknat av ansvarig på myndigheten/provtagningsstället till följande adress:

Rättsmedicinalverket
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Box 1383
581 13 LINKÖPING

Provtagningskit kan beställas utan kostnad från oss
Telefon: 010-483 43 00
e-post: faderskap@rmv.se


Filmkamera SverigeInstruktionsvideo för provtagning med FTA-papper


Filmkamera EngelskInstructions how to collect DNA-samples using FTA-cards


Ansvarig för denna sida: Kerstin Montelius


Uppdaterad: 2016-01-20

Skriv ut